Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Intigritetsarbete ht 2019

Skapad 2019-06-07 09:22 i Morgongåva förskola Heby
för arbetslaget att utgå ifrån vid pedagogiska planeringen
Förskola
Vi som arbetar med barn har en viktig roll att hjälpa barn att uttrycka sina känslor. Genom materialet "Liten" kan vi hjälpa barnen med detta.

Innehåll

Mål

 

 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället

Bakgrund

 • Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Alla barn har rätt att växa upp som fria och självständiga människor. 
 • Barnets bästa ska komma i första rummet vid alla beslut som rör barn.
 • Barn har inte bara rätt till liv, utan också till utveckling!
 • Barn har rätt att fritt uttrycka sin mening och ha inflytande över sin situation, i förhållande till ålder och mognad. Vuxna ska lyssna till, respektera och väga in barnets åsikter i alla beslut som rör barnet!

(Taget från Rädda Barnen, Barnkonventionen.)

Vi vill att barnen på förskolan ska:

 • Veta vad kompissolen är
 • Acceptera varandras olikheter
 • Kunna uttrycka eller visa sina känslor
 • Veta att de kan prata med oss vuxna på förskolan
 • Barnen ska känna sig trygga på förskolan

Arbetssätt/Undervisning

Vi kommer att arbeta aktivt med Intigritetsarbete en dag i veckan på samlingen, det finns en grov planering för dessa tillfällen under uppgifter.

Exempel på vad vi kommer göra:
Vi läser kompisböckerna samt gör drama/aktivitet till dessa  
Vi kommer prata om kroppsspråk.
Dansa till olika känslor.
Vi kommer också att skapa en kompissol tillsammans med hela barngruppen, vilka regler vill barnen att de skall finnas på gräshoppan.
Bamsevecka.  

Uppgifter

Se nedan.

Reflektion/Analys

Vid varje reflektionstillfälle görs en reflektion utifrån de aktiviteter/uppgifter ni gjort under gågna veckan.

 

Uppgifter

 • Säga förlåt

 • Dela med sig

 • Samarbeta

 • Vänta på din tur

 • Säga STOPP

 • Sprid glädje

 • Prata om det

 • Grovplanering HT 2019

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: