Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturvetenskap ht 2019

Skapad 2019-06-07 09:37 i Morgongåva förskola Heby
för arbetslaget att utgå ifrån vid pedagogiska planeringen
Förskola
Vi besöker naturen en gång i veckan, vi arbetar med sopmonster, experiment, webbägg och hur vi ska värna om miljö, natur och levande varelser.

Innehåll

Mål

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

 

Bakgrund

Vi vill ge barnen möjlighet att få uppleva den svenska naturen och allt som tillhör den.
Vi vill ge barnen förståelsen för vad och hur människan kan påverka miljön.
Vi vill ge barnen möjlighet att ta del av alla växter och djur som finns i naturen.
Vi vill ge barnen möjlighet till att utforska hållbar utveckling ur deras perspektiv.

Arbetssätt/Undervisning

- Vi skall prata om djur/insekter att de är levande varselser
- Besöka skogen en gång i veckan
- Sopmonster
- Experiment
- Vi samtalar om att vi skall värna om djur och natur.
- Vi pratar om att man inte får kasta skräp i naturen.

Uppgifter

Se nedan.

Reflektion/Analys

Vid varje reflektionstillfälle görs en reflektion utifrån de aktiviteter/uppgifter ni gjort under gågna veckan.

 

Uppgifter

 • Levande varelser

 • Besöka skogen

 • Sopmonster

 • Experiment

 • Grovplanering

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: