Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Estetik ht 2019

Skapad 2019-06-07 09:42 i Morgongåva Förskola Heby
för arbetslaget att utgå ifrån vid pedagogiska planeringen
Förskola
Arbetet med de estetiska uttrycksformerna ska vara lustfyllt och skapa nyfikenhet och glädje hos barnen, genom arbetet med estetiska uttrycksformerna kan barnen utveckla fantasi och kreativ förmåga

Innehåll

Mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
 • Lpfö 18
  Förskollärare ska ansvara för att varje barn får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
 • Lpfö 18
  Förskollärare ska ansvara för att varje barn utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling 

Bakgrund

Vi har valt att arbeta med de estetiska uttryckformer för att ge barnen möjlighet att kommunicera, utveckla uttryck och lärande med hjälp av sång, bild, musik, rytm och dans.

Dans, drama och musik förekommer i barnens fria lek, det gäller för oss pedagoger att ta tillvara på de situationer som uppstår.

Arbetet med de estetiska uttrycksformerna ska vara lustfyllt och skapa nyfikenhet och glädje hos barnen, genom arbetet med estetiska uttrycksformerna kan barnen utveckla fantasi och kreativ förmåga.

Arbetssätt/Undervisning. 

- Måla till Musik

- Röris

- Skapa med Lera

- Sångsamling

- Sångsamling med instrument

- Hinderbana

- Magiska rummet

- Fallskärm

- Drama

 

Uppgifter

Se nedan. 

Reflektion/Analys

Vid varje reflektionstillfälle görs en reflektion utifrån de aktiviteter/uppgifter ni gjort under gågna veckan.

 

Uppgifter

 • Måla till Musik

 • Röris

 • Skapa med Lera

 • Sångsamling med instrument

 • Sångsamling

 • Hinderbarna

 • Magiska rummet

 • Fallskärm

 • Drama

 • Grovplanering

Kopplingar till läroplanen

 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: