Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Digitalisering ht 2019

Skapad 2019-06-07 09:43 i Morgongåva förskola Heby
för arbetslaget att utgå ifrån vid pedagogiska planeringen
Förskola
Digitalisering är något som barnen behöver lära sig att förstå och använda då det kommer bli en förutsättning för många framtida yrken. Med programmering kommer vi lära oss att tänka strategiskt, att uttrycka oss matematiskt och förstå och följa instruktioner.

Innehåll

Mål

 

 

 

Bakgrund

 • Vi ser att barnen är intresserade av teknik (dator och iPad) och att barnen leker lekar där de ger varandra instruktioner och kommandon i hur leken går till (t.ex. leker robotar eller Labyrint). Vi vill gärna utveckla de förmågor vi ser genom att börja prata om och utföra enklare programmering.
 • Vi vill att barnen skall lära sig att ge instruktioner till andra, att förstå och följa instruktioner från andra, att lyssna och reflektera, att tänka i flera steg, planera framåt hur roboten ska gå, matematik, att föra och följa matematiska resonemang, turtagning och samarbete i gruppen, logiskt tänkande samt begreppsuppfattning. Att våga använda begrepp så som: kommando, programmera, programmerare, kod, höger, vänster, nollställa, antal, framåt, bakåt, algoritm.
 • Målet med arbetet är att barnen ska få erfarenhet av digitalisering/programmering på ett lekfullt sätt. Vi anser att digitaliseringen på förskolan är att barnen ska få möjlighet till att utveckla sin förståelse och sina olika förmågor kring begreppsuppfattning, symbolers kommunikativa funktioner, läge och riktning, föra och följa resonemang och matematisk förmåga.

Arbetssätt/Undervisning

- Memory (Tripp trapp träd)
- Undra Känslor
- Webb ägg
- Kurragömma
- Programmering med blue bot
- Musik
- Kamera

Uppgifter

Se nedan

Reflektion/Analys

Vid varje reflektionstillfälle görs en reflektion utifrån de aktiviteter/uppgifter ni gjort under gågna veckan.

 

Uppgifter

 • Musik

 • Kamera

 • Memory

 • Undra Känslor

 • Webb ägg

 • Kurragömma

 • Programmering med bluebot

 • Grovplanering

Kopplingar till läroplanen

 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: