Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 1

Skapad 2019-06-07 10:30 i Rävekärrsskolan Mölndals Stad
Grundskola 1 Svenska
Syftet med undervisningen är att eleverna utvecklar kunskaper i och om det svenska språket.

Innehåll

Arbetssätt och undervisning

Detta arbetar vi med under läsåret.

- En bokstav och dess ljud presenteras per vecka. Barnet tränar sedan att koppla rätt ljud till rätt bokstav samt att skriva bokstaven korrekt genom att på egen hand spåra, skriva i bokstavshäfte och arbeta i Den magiska kulan (förlag Natur och Kultur), läsa och skriva av en text med aktuell bokstav (Djur-ABC) och sjunga bokstavssånger.

- Arbete med pedagogiska appar på i-pad.

- Träning av ordbilder så att vanligt förekommande ord kan direktavläsas.

- Dagbok  där eleverna stimuleras att skriva de ord de hör. Genom detta kan en tydlig utveckling ses i slutet av året.

- Läsförståelse utifrån olika texter.

- Lästräna och samtala om olika texter. 

- Träna vad en mening är, öva på skiljetecken.

- Lyssna på högläsning, som sagor och delta i diskussioner om vad boken handlar om samt återberätta innehållet.

- Alfabetet

- Göra en muntlig framställning.

- Läsläxa - Den magiska kulan.

 

 Visa vad du lärt dig

Bokstavskontroll (namn, ljud samt skrivregler). 
Läskontroll av småord. 
Exempeltext för godtagbar läsnivå vid läsårets slut.

Tidsram

Arbetet pågår under läsåret i år 1.

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • Kunskapskrav
  • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
    Sv   1
  • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
    Sv   1
  • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
    Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: