Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande text

Skapad 2019-06-07 10:38 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 Svenska Svenska som andraspråk
Vi skriver för att kommunicera med andra, för att förmedla känslor och upplevelser. Hur kan vi skriva en berättelse så att den fångar och griper tag i läsare. Vad gör en läsupplevelse stor?

Innehåll

 

 Syfte och förmågor - varför ska vi arbeta med detta? (skrivs i ingresstexten utan rubriker

 • Vi ska utveckla vår förmåga att formulera oss i skrift.
 • Vi ska utveckla vår förmåga att anpassa vårt språk efter olika syften, mottagare och sammanhang.
 • Vi ska utveckla vår förmåga att skapa och bearbeta texter enskilt och tillsammans med andra.

 

Period: 

Vi kommer att arbeta med detta under vecka 5-7 (sammanlagt 3 veckor)

 

Arbetssätt 

Vi kommer att...

... läsa en berättande text gemensamt och uppmärksamma på berättelsens struktur.

... plocka ut de användbara tidsorden och adjektiven ur den gemensamma texten.

... skriva en berättelsekarta tillsammans i par.

... skriva en egen berättelse utifrån berättelsekartan.

... kompisbedöma varandras texter utifrån en checklista.

... skriva rent vår egen berättelse på dator.

 

Centralt innehåll:

 

Vi kommer att prata om:

... hur en berättande text är uppbyggd eller hur textens olika delar är organiserade. Textens olika delar (innehåll) är inledning, händelseförlopp och avslutning samt personbeskrivningar.

... berättande texters budskap.

...  tidsord (en dag, efteråt, till slut), dåtid och användandet av beskrivande ord.

 

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:

... skriva en berättande text med tydlig inledning, handling och avslutning.

... med hjälp av egna bilder förtydliga och förstärka textens budskap.

... skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

... skriver texter med stor bokstav, punkt och skiljetecken.

... stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

 

Utvärderingsformer

Formativ bedömning kommer att ske under arbetets gång. Läraren kommer att titta närmare på din text vid tre tillfällen:  

1. gemensam text, 2. första utkast av berättelse och 3. färdig berättelse.

Under bedömning kommer läraren att titta på: 

- textens struktur, om det finns med tydlig inledning, handling och avslutning.

- om du kan förtydliga och förstärka textens budskap med egna bilder.

- om du skriver med läslig handstil eller på dator.

- om texten är skriven med stor bokstav, punkt och skiljetecken.

- om du kan stava ord som du själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

 

Preliminär veckoplanering - I grova drag

 

Vecka 5: Gemensam text

 

Vecka 6: Egen text

 

Vecka 7: Färdigställande och illustrationer (egna bilder)

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: