Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelskaresan - grupp 5

Skapad 2019-06-07 11:04 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Engelska
Du skall planera en resa till valfritt engelsktalande land - ta reda på vad som krävs för att klara kommunikation muntligt och skriftligt - samt träna på detta. Du skall även ta reda på fakta om landets kultur och historia.

Innehåll

Tidsperiod: 6 veckor. 12 lektioner a 40 min.
Grupparbete: 4 personer i varje grupp.

Arbetssätt / upplägg:
- Ni skall välja ett engelsktalande (t.ex. Jamaica)
- Start ett VÖL-schema (Vad jag vet? Vad jag önskar veta? Vad jag har lärt mig) individuellt. Om det berörda landet.

Muntligt
- Ni skall i grupp och med stöd av läraren ta reda på vilken typ av dialoger/samtal ni kommer i kontakt med
och träna på dessa (muntligt). Hitta på frågor och svar. Vad vill ni veta? Vad kommer dom att fråga dig?

Skriftligt
- Ni skall i grupp och med stöd av läraren ta reda på vilken typ av mailkonversationer ni kommer i kontakt med
och träna på dessa (skriftligt). Hitta på frågor och svar. Vad vill ni veta? Vad kommer dom att fråga dig?
- Ni skall även söka information om landet och dess kultur.

Övrigt:
- Vi kommer att titta på korta filmer om berörda länder
- Sjunga en sång från respektive land
- Ev. ha utbyten med klasser i dessa länder  

Redovisningsform / bedömning:

Muntligt:
- Ni skall spela upp tänkbara scenarion och dialoger som kan uppstå på er resa. Som film eller sketcher. 
(t.ex. hotellet, busschauffören, främlingar på stan om du gått vilse, samtal med jämnåriga i landet (går att göra på Skype) om skola och livssituation)    

Skriftligt: 
-
Mailkonversation med jämnåriga i landet. Enklare frågor till hotellreception.
-
 Samt en plansch / eller powerpoint om landet, kulturen och resan.
- Utvärdering av ert VÖL-schema (individuellt). Vad har DU lärt dig?

Lycka till!

 

/Jaana, Sofia, Fernanda, Martin 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: