Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden och medeltiden

Skapad 2019-06-07 11:08 i Lunds skola Hudiksvall
Vi lär oss om: forntiden, medeltiden, att leva på medeltiden, regenternas historia, Nordens riken samarbetar och en ny tid.
Grundskola 4 Historia
Från forntiden till medeltiden omfattar en lång tidsperiod i vår historia. Det börjar med istiden och avslutas ca 3500 år senare. Vår historia tar sin början och vi får följa våra förfäder fram till 1520, då medeltiden anses ta slut för Sveriges del.

Innehåll

Mål - det här ska du kunna

 • Forntidens tre tidsperioder, stenålder, bronsålder och järnålder.
 • Orsaker till vikingafärder.
 • Medeltiden i Sverige varade från 1050 - 1520.
 • Kyrkan och regenterna får mer makt.
 • Vår tids samhälle börjar ta form t.ex. gemensamma lagar.
 • Något om sjukdomar och upptäckter.
 • Kalmarunionen, de nordiska ländernas samarbete.

Genomförande - så här ska vi göra

Arbetet pågår under ca 6 veckor och avslutas med en individuell skrivuppgift.

Vi kommer att använda oss av olika källor. Gemensamma genomgångar och diskussioner. Parvis svara på repetitionsfrågor.

Material

 • Läroboken Historia (Utkik)  4-6, s. 6 -71.
 • Filmer.
 • Om det är genomförbart, ett besök på Hälsinglands Museum.

 

 

Bedömning

Du ska göra din skrivuppgift som en sammanfattning. Följande ska finnas med: 

 • Forntiden

  • Ca 10 000 f.Kr – 1050
  • Stenålder, bronsålder, järnålder
  • Vikingatid
  • Runor
  • Birka
  • Asagudar
  • Kristendom

   

  Medeltiden

  • 1050 – 1520
  • Kyrkan maktfaktor
  • Nya städer
  • Handel
  • Adel, präster, borgare, bönder
  • Regenterna mer makt
  • Gemensamma lagar
  • Digerdöden
  • Kalmarunionen, Drottning Margareta
  • Uppfinningar
  • Kloster
  • Upptäcktsresor

Illustrera din skrivuppgift, skriv under med namn och datum.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.
  Hi  4-6
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: