Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten

Skapad 2019-06-07 11:22 i Skebo skola Norrtälje
Vatten och luft finns omkring oss hela tiden och är livsnödvändigt för allt levande på jorden - både för oss männinskor, för växterna och för djuren. Det vatten och den luften som finns på vår planet har funnits här i flera miljoner år och ska räcka till alla.
Grundskola F – 3 NO (år 1-3) Biologi Kemi Fysik
Vatten är det vanligaste och viktigaste ämnet på jorden. Inget vatten försvinner från jorden, utan vi använder samma vatten om och om igen.

Innehåll

Målet med temat vatten är att du ska utveckla

 • din förmåga att förklara och beskriva vattnets kretslopp
 • din förmåga att använda ord och begrepp som t ex blandning, gas, koka,  avdunstning och kondensering
 • din förståelse för vattnets betydelse för allt liv på jorden
 • din förmåga att skriva en enkel faktatext om vatten, med penna eller på datorn.
 • din förmåga att resonera kring hur utvecklingen att transportera vatten förändrats och anpassats för att passa människans behov
 • din förmåga att delta aktivt i undersökningar och kunna dokumentera detta i text och bild

 

Innehåll

Genomförande

Vi kommer i arbetet med vatten:

 • prata om vattnets kretslopp. Vad är ett kretslopp?
 • bygga ett eget kretslopp.
 • utföra flera olika experiment både enskilt och i grupp
 • redovisa våra undersökningar både muntligt och skriftligt 
 • diskutera och dra slutsatser av experimenten 
 • lära oss mer genom att titta på film 
 • arbeta i våran NO-bok
 • dokumentera och samla arbeten i ett skrivhäfte. 

Redovisning

Vi bedömer din förmåga att: 

 • genomföra enkla undersökningar av vatten
 • dokumentera det du undersökt 
 • delta i diskussioner i klassen kring vatten

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  Bi  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3

Matriser

NO Fy Bi Ke
Tema Vatten

Matris över temat vatten:

Nivå 1
Nivå 2
Vatten
 • NO  1-3
 • NO   3
Kan inte vattnets olika faser.
Kan vattnets olika faser och kan beskriva och förklara övergången mellan de olika faserna
Begrepp
 • NO   3
Har ingen kännedom om kokning och avdunstning.
Kan beskriva och förklara begreppen kokning och avdunstning.
Begrepp
 • NO   3
Har ingen kännedom om begreppen kondensering och smältning
Kan beskriva och förklara begreppen kondensering och smältning.
Vattnets kretslopp
 • NO   3
Har ingen kännedom om vattnets kretslopp och vet att vattnet används om och om igen.
Kan enkelt beskriva och förklara vattnets kretslopp och vet att vattnet används om och om igen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: