Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fiskens pedagogiska planering för undervisning - Naturvetenskap, miljö och teknik / Plantering

Skapad 2019-06-07 12:14 i Bosgårdens förskola/Ju stigen Mölndals Stad
På Bosgårdens pedagogiska enhet arbetar vi utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10. För att kvalitetssäkra detta arbete har vi delat in läsåret i olika fokusområden.
Förskola
Med sagan som grund för det lustfyllda lärandet.

Innehåll

LPFÖ 98/16

1-3 mål från fokusområdets pedagogiska planering:

 

VARFÖR? Hur kommer det sig att vi valt detta mål och innehåll?

”Utbildningen ska ta tillvara barnens nyfikenhet samt utmana och stimulera deras intresse för och kunskaper om natur, samhälle och teknik.

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur...” Lpfö 98/18

Undervisning

VAD? Vad undervisar vi om?

Här följer planeringar för två undervisningar under temat ”Plantering med Räven”. Båda undervisningarna hämtar inspiration från temaboken ”Hej Ruby” och återkopplar till fokusområdet Naturvetenskap. 

 

Barnen kommer få möjlighet att plantera sina utvalda fröer. Under undervisningstillfällena utmanar vi barnen med frågor kring miljö, växter och natur.

Metod

HUR? Hur ska undervisningen gå till? Hur använder vi temasagan?

 

Undervisning 1 - Plantering av fröer  

Räven kommer med en stor korg till barngruppen med ledtrådar som spade och jord. I korgen finns allt som behövs för plantering, men Räven väntar på barnens förslag på vad som behövs när man planterar. I korgen finns även flera böcker om växter och natur. 

 

Nästa steg i undervisningen är att alla barn får möjlighet att plantera sina valda fröer. De blir utmanade till olika hypoteser om hur deras växter ska se ut, hur stora de kommer att bli. Vad behöver växterna för att växa och må bra. 

 

Barnen kommer att dokumentera processen genom att ta bilder på sina växter vid några tillfällen under perioden vi håller på med temat. 

 

Undervisning 2 - Räven planterar i burken och stänger det. Vad händer då?  

Räven kommer nu med en burk, fröer och en växt. Hen planterar fröna och växten i burken efter barnens ”kommando”. Efter det stänger Räven burken. 

 

Vad kommer att hända? Kommer fröerna att växa och vad kommer att hända med växten?

 

Syftet med aktiviteterna är att väcka barnens intresse för miljö och natur. De ska även få en enkel förståelse för naturens kretslopp.

 

Barnen kommer att ta med sina växter hem och på så sätt kan de fortsätta följa utvecklingen med sina vårdnadshavare

För vem? Hur ska det dokumenteras? Vad, vem, hur, varför.

  • Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer i undervisningssituationer och under utbildningen.
  • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området.
  • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
  • Vi lägger ut det vi gjort på unikum för att få vårdnadshavarna delaktiga i det vi gör, samt ge de möjligheten att diskutera hemma tillsammans med sina barn.

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: