Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogens hemlighet - ett skrivprojekt våren 2018

Skapad 2019-06-07 16:22 i Öjersjö Brunn Partille
Grundskola 4 – 6 Svenska
Ett skrivprojekt i åk 5. Vi arbetar med genren berättande text och du kommer att få ett nytt spännande uppdrag att lösa för varje kapitel.

Innehåll

SYFTE

  • Kunna skriva en berättande text i form av en kapitelbok
  • Kunna följa instruktioner till varje kapitel
  • Kunna skriva levande person- och miljöbeskrivningar
  • Kunna sammanställa och renskriva efter skriftspråkets normer
  • Kunna använda olika estetiska uttryck, illustrationer med närbild, översiktsbild och kartor, för en passande layout
  • Kunna skapa ett omslag med passande titel, författare, illustration och en lockande baksidestext

 

ARBETSBESKRIVNING

Vi arbetar med genren berättande text och du kommer att få ett nytt spännande uppdrag att lösa för varje kapitel. Du skapar dina egna väsen och skriver en historia om dem och deras värld. Du kommer att få instruktioner för varje kapitel som du följer när du skriver och illustrerar med bilder av olika slag. Du tränar på person- liksom miljöbeskrivningar när du beskriver dina väsens utseende och personlighet liksom miljöer, tiden och speciella händelser. Slutligen sammanställer du dina kapitel och illustrationer till en berättelse i kapitelform. Du skapar ett omslag med titeln Skogens hemlighet eller Den gyllene boken, samt ditt eget namn som författare. Omslaget har även en passande illustration och en lockande baksidestext.

BEDÖMNING

Lärandematris redovisar de olika delmomenten som du arbetat med under skrivprojektet. 

Matriser

Sv
SKOGENS HEMLIGHET - Lärandematris för de olika delmomenten i skrivprojektet åk 5, 2018.

DELMOMENT FÖR FORMULERING I SKRIFT OCH MED ILLUSTRATIONER SOM VI ARBETET MED UNDER PROJEKTET SKOGENS HEMLIGHET

BEHÖVER TRÄNA MER
>>>
KÄNNER TILL OCH KAN
>>>
KÄNNER TILL OCH KAN VÄL
Berättande text - att formulera sig i skrift med fantasi
Jag har tränat på att skriva en berättande text i form av en kapitelbok.
Följa instruktioner - läsförståelse och att skapa en berättelse
Jag har följt instruktionerna till varje kapitel och skapat en berättelse utifrån viss given fakta.
Personbeskrivningar
Jag har tränat på att beskriva personer, mina väsen, levande till utseende och personlighet.
Miljöbeskrivningar
Jag har tränat på att beskriva miljön och tiden levande i varje kapitel.
Sammanställa, renskriva efter skriftspråkliga normer
Jag har sammanställt mina kapitel och renskrivit dem efter skriftspråkets normer om stavning och skiljetecken.
Estetiska uttryck som förstärkning till egen producerad text
Jag har använt olika estetiska uttryck, illustrationer med närbilder, översiktsbilder och kartor, för en passande layout.
Skapa omslag med passande titel, författare, illustration och baksidestext
Jag har skapat ett omslag med titeln Skogens hemlighet eller Den gyllene boken, samt en egen illustration och mitt namn som författare. Jag har skrivit en lockande baksidestext.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: