Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ämnesplanering, musik/Digitalt skapande, åk 4, 2018-2019

Skapad 2019-06-08 13:58 i Lackarebäcksskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 Musik
Skapa en egen låt efter en given form, Intro, A-B-A outro i programmet Soundtrap på din Chromebook.

Innehåll

Syfte

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig musik som uttrycksform och kommunikationsmedel. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskap att använda digitala verktyg i olika musikaliska former och sammanhang.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla en musikalisk lyhördhet som gör det möjligt att i samarbete med andra skapa musik i olika former.

Ämne/arbetsområde utifrån det centrala innehållet i kursplanerna

 • Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar. 
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
 • Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.

Så här kommer vi att arbeta

 • Vi kommer att skapa en egen låt med hjälp av programmet soundtrap och efter en given form.
 • Vi tränar oss i hur man kan använda olika loopar/programmerade instrument för att skapa en fungerande komposition

Det här kommer vi att bedöma:

Din förmåga att:

 • utifrån egna musikaliska ideér, skapa musik med hjälp av digitala verktyg utgå från enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.
  Mu  4-6
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.
  Mu  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska möns­ ter och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
  Mu  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: