Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Årstider - Sommar

Skapad 2019-06-08 20:45 i Oxledsskolan Partille
Planering för tema årstider: - Vår
Grundskola 1 – 3 Bild SO (år 1-3) NO (år 1-3)
Varför blir det sommar? Vad händer med naturen på sommaren? Vilka högtider och traditioner firas på sommaren? Det är några av de frågor vi skall söka svar på!

Innehåll

Vad?

Under arbetet med årstider kommer du att utveckla dina förmågor i NO & SO: förmågan att kommunicera, förmågan att göra undersökningar samt förmågan att beskriva och förklara. Detta gör vi genom att: titta på spår i naturen, undersöka, se på film, diskutera, rita och skriva. I arbetet med tema sommar kommer du bl.a. få lära dig om vad som händer i naturen. Dessutom kommer vi att ta reda på vilka traditioner och högtider som är vanligt förekommande för årstiden.

 

Hur?

Vi kommer att:

 

 • Se film.
 • Ha samtal och diskussioner.
 • Ta reda på några högtider och traditioner som är specifika för sommaren.
 • Titta på spår i naturen, göra undersökningar och dokumentera dessa.
 • Ha bild kopplat till temat.

 

Konkreta mål

När vi är klara med området skall du ha kunskap om :

- månadernas namn och vilka som räknas till årstiden sommar.

- några högtider och traditioner som är specifika för sommar.

- namn på några vanliga svenska växter och djur.

- hur man skriver och ritar det man observerat med fokus på jämförelse av olika växter som är lika men ändå olika.

 

Bedömning

Jag bedömer din förmåga att :

använda begreppen årstid och månad på ett korrekt sätt.

- beskriva och berätta om de högtider och traditioner som infaller på sommaren.

- beskriva och berätta om årstiden sommar och vilka förändringar som sker i naturen.

- rita och skriva om det vi tittat på/undersökt.

- namnge några vanliga svenska djur och växter

 

Detta visar du genom att du:

- muntligt berättar om vad som händer i naturen på sommaren.

- muntligt berättar om de högtider och traditioner som infaller på sommaren.

- använder begreppen årstid och månad på ett korrekt sätt.

- ritar och skriver om något vi observerat i naturen.

 

Bedömning sker under arbetets gång.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  Bi  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: