Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendomen

Skapad 2019-06-08 22:02 i Västra Karups skola Båstad
Religion Klass 5 Vårterminen 2015
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
Vad är religion? En religion kan hjälpa människor att förstå hur världen och livet är. Den berättar hur vi människor ska vara mot varandra och den handlar om tron på Gud, gudar eller på högre makter. I det här arbetsområdet kommer vi fördjupa våra kunskaper om kristendomen och lära oss mer om religionens heliga byggnad, heliga skrift, traditioner, högtider och ceremonier. Vi gör också ett besök i en kyrka. Med hjälp av värderingsövningar, filmer och samtal får du möjlighet att reflektera kring identitet och livsfrågor.

Innehåll

UNDERVISNING

De förmågor som bedöms kommer att undervisas och tränas in på följande sätt:
Du kommer att få lära dig att förstå och använda ord och begrepp för att kunna förklara, beskriva, diskutera och resonera kring frågor som rör arbetsområdet. Vi använder bland annat Quizlet för att träna och repetera aktuella ord och begrepp.
Du kommer att enskilt och gemensamt få läsa faktatexter samt se på filmer.
Du kommer att i samband med läsning av faktatexter muntligt och skriftligt få sammanfatta dina kunskaper.
Du kommer att få träna på att beskriva samband inom kristendomen.
Du kommer att få strategier för att fördjupa och strukturera din kunskap (exempelvis tankekarta, EPA samt ord/begreppslista).
Du kommer att få besöka en kyrka för att lära dig mer om hur en kyrka ser ut och varför samt ta del av betydelsefulla berättelser och högtider/ceremonier kopplade till kyrkoåret.
Du kommer att få delta i värderingsövningar samt se på filmer som handlar om identitet och livsfrågor. Du kommer också att få fundera kring vad det kan innebära att göra gott.

BEDÖMNING

Du visar dina förmågor genom att skriftligt/muntligt kunna besvara DE STORA FRÅGORNA:
Vilka traditioner, högtider och ceremonier firas och uppmärksammas inom kristendomen?
Vilka berättelser ligger till grund för kristendomen?
Vilka heliga byggnader, ritualer och levnadsregler finns i kristendomen?
Vad innebär tron för människors sätt att leva?
Hur skildras olika livsfrågor inom kristendomen?
Vad kan ett bra liv vara och vad kan det innebära att göra gott?


Du presenterar dina kunskaper genom skriftliga/muntliga uppgifter enskilt och i grupp, formulera frågor och svar till olika källor samt delta i samtal/diskussioner.

Uppgifter

 • Kristendomens grunder, del 2

 • Kristendomens grunder, del 1

 • Kristendomen-sammanfattning

Kopplingar till läroplanen

 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken,
  Gr lgr11
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  Gr lgr11
 • har inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv, och
  Gr lgr11
 • utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  E 6
 • Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och sam­hällsliv förr och nu.
  Re  E 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  E 6
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informati­nens och källornas användbarhet.
  Re  E 6
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: