Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att vara barn för 100 år sen!

Skapad 2019-06-08 22:12 i Oxledsskolan Partille
I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. I mötet med olika typer av texter och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden. Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna bland annat ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift samt läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
Grundskola 1 Svenska som andraspråk Svenska SO (år 1-3)
Hur var det att vara barn för 100 år sen? Hur är det att vara barn idag? Och hur tror vi det kommer vara att vara barn om 100 år? Det är en spännande resa både bakåt och framåt som vi ska ge oss ut på under ett par lektioner. Hänger du med?

Innehåll

Vad?

Vi kommer träna på att föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i film och text samt relatera det till egna erfarenheter. Vi kommer samtala om elevnära ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter. Vi kommer att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer. Vi kommer göra enkla jämförelser mellan livet förr och livet nu utifrån olika skildringar. Vi kommer utifrån det vi lärt oss spåna om framtiden.

 

Hur?

Du kommer få:

- se på film och läsa texter.

- diskutera och göra jämförelser utifrån det du sett och läst.

- intervjua en äldre person.

- spåna om framtiden utifrån det du lärt dig.

- leka vanligt förekommande lekar från förr.

 

Bedömning

Jag bedömer din förmåga att:

- göra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i film och text samt relatera till egna erfarenheter. Det visar du genom att i grupp samtala om de filmer vi sett samt i grupp samtala om de texter vi läst.

- samtala om elevnära ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra åsikter. Det visar du då vi samtalar i klassen om de filmer vi sett samt de texter vi läst.

- göra jämförelser mellan nu och då samt spåna om framtiden. Det visar du genom de jämförelser som sker under arbetets gång samt vid den avslutande uppgiften.

- lyssna och återberätta i olika samtalssituationer. Det visar du genom att i samlingen återberätta vad du uppfattat utifrån filmer och diskussioner.

göra enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar. Det visar du genom att utifrån den intervju du kommer genomföra får berätta och jämföra då och nu i små grupper.

- aktivt delta i lektionen om och i lekar från förr.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  Hi  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  SvA  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  SvA  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  Hi   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • Eleven har ett grundläggande ordförråd som kan användas i samtal om elevnära frågor och ämnen.
  SvA   3
 • I samtalen ställer eleven frågor, ger kommentarer och framför egna åsikter.
  SvA   3
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven utifrån sina egna referensramar föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  SvA   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: