Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden

Skapad 2019-06-09 17:35 i Rödsleskolan Oskarshamn
Grundskola F – 3 SO (år 1-3)
Forntiden, vi kommer att lära oss om Stenåldern, Bronsåldern och Järnåldern.

Innehåll

Vad?

Undervisningens innehåll:

 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
 • Olika religioners grundare, tro, anhängare, symboler, skrift och heliga byggnader
 • Vilken religion är störst i Sverige?
 • Högtider enligt svenska almanackan: halloween, allhelgonadag, advent, jul, nyår, trettondedag jul, tjugondag knut, alla hjärtans dag, påsk, valborg, kristi himmelfärd , pingst och midsommar
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden
 • Berättelser från kristendomen, islam och judendomen
 • Berättelser om gudar och hjältar i olika myter

 

 Hur?

Undervisningens genomförande:

 • lärarledda genomgångar och diskussioner
 • gemensamma och enskilda uppgifter
 • film
 • bilder
 • studiebesök
 • intervju
 • läsa texter som belyser ämnet
 • skriva texter som belyser ämnet

Hur blev det?

Bedömning av elevens förmåga att:

 • beskriva några platser för religionsutövning
 • ge exempel på någon högtid från kristendomen, islam och judendomen
 • ge exempel på symboler från kristendomen, islam och judendomen
 • ge exempel på berättelse från kristendomen, islam och judendomen
 • återge delar av innehållet i några berättelser ur bibeln
 • återge delar av innehållet i några berättelser om gudar och hjältar i olika myter
 • ge exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: