Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VT år 6 Parafras

Skapad 2019-06-09 20:44 i Gaddenskolan Fristående Grundskolor
Vi tränar på att teckna ansikten och lär oss om Frida Kahlo
Grundskola 6 Bild
Vi ska nu skapa nytt av något gammalt. Vi ska låta kända verk få ta ny form genom att ändra på ex tid, känsla, person, plats mm.

Innehåll

Syfte

I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. Den ska också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.

Konkretisering av mål

Under arbetsområdet ska du ges förutsättning att utveckla förmågan att:

* skapa en parafras inspirerad av något känt konstverk.

* ge ett utförligt omdöme om din färdiga bild där du berättar hur du tänkte när du började, hur du arbetade med bilden och vad du tycker om det färdiga resultatet.

* ta eget ansvar för din arbetsprocess så du hinner göra klart ditt arbete i tid.

Arbetssätt

Så här kommer undervisningen att se ut:

Vi har en genomgång om vad en parafras är och titta på varianter av kända konstverk.

Vi ska välja ett konstverk som vi ska göra om.

Vi skriver, skissar en plan av hur vi tänkt jobba med tekniker och material och hur det ska bli en parafras.

Vi skapar och får stöttning av Eva om vi kör fast eller vill ha lite stöd.

Vi gör en utvärdering på arbetet.

Vi lämnar in allt material till lärare för bedömning.

 

Bedömning / Vad ska bedömas och hur?

Din förmåga att få idéer som du genomför, att självständigt leda ditt arbete framåt och att förändra och förbättra tills du känner dig klar.

Jag bedömer ditt alster och hur du omdanat det mer kända konstverket till något nytt, dvs gjort en parafras.

Jag bedömer de tekniker du använt dig av och hur väl du lyckats använda dem i alstret.

Jag bedömer din förmåga att analysera, samtala om bilden och göra en utvärdering av ditt arbete, muntligt eller skriftligt.

Jag bedömer även genom klassrumsobservationer.

Uppgifter

 • Parafras av MonaLisa

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 6
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Bl  E 6
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  E 6
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  E 6
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
  Bl  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: