Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mal Engelska år 6 VT19

Skapad 2019-06-09 20:48 i Fullriggaren Malevik 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
En beskrivning på hur vi arbetar med Engelska i årskurs 6
Grundskola 6 Engelska

Engelska är det språk som talas och förstås av flest människor i världen. Vi möter engelska överallt i vårt samhälle och behovet blir allt större att kunna kommunicera och förstå varandra på ett globalt plan.

Innehåll

Syfte med undervisningen i engelska:

Språket är vårt främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk ger flera perspektiv på omvärlden, ökar våra möjligheter till kontakter och ger oss större förståelse för olika sätt att leva. Engelska språket omger oss i vardagen och används inom många skilda områden såsom politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar därför även våra möjligheter att vara en del i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.

Mål ur Lgr 11:

Syftet med undervisningen i engelska är bland annat att eleverna ska utveckla sin förmåga att:

Undervisningens innehåll:

Vi kommer i huvudsak arbeta med läromedlet Magic 6, Classbook och Workbook, men även utifrån andra källor.

Under läsåret har du bl. a. arbetat med följande:

 • Läsa och bearbeta olika typer av texter på engelska, från olika typer av media.
 • Lyssna på talad engelska genom olika typer av media och hörövningar.
 • Skriva egna texter på engelska.
 • Samtala på engelska i klassrummet. 
 • Titta på engelska TV-program/filmer el. dylikt.
 • Lära in och arbeta med grundläggande engelsk grammatik.
 • Genomföra ett grupparbete med fokus på realia, om Storbritannien, som presenteras muntligt.  

Vi bedömning baserar vi på följande punkter :

 • Hur du förstår både talad och skriven engelska.
 • Hur du uttrycker dig i tal och skrift på engelska.
 • Hur du anpassar ditt språk efter syfte, mottagare och situation.
 • Hur du använder dig av information, inhämtad från olika typer av media i din egen produktion.
 • Hur du tillsammans med andra kan uttrycka dig med ord, fraser och meningar både muntligt och skriftligt.
 • Hur du utvecklar dina kunskaper, bland annat, genom att bearbeta dina texter och framställningar.

Visa lärande:

Lärandet visar du fortlöpande genom att aktivt delta i samtal och diskussioner I klassrummet och visa din kunskap både muntligt och skriftligt. Du visar även ditt lärande genom återberätta, skriva texter, samtala med andra på engelska och genom att visa att du förstår och kan följa muntliga och skriftliga instruktioner.

Matriser

En
Malevik Engelska år 6 VT19

Bedömningsmatris

Engelska år 7-9
E
C
A
Förmåga 1: Skriva
Hur du använder språket skriftligt. bl.a. -grammatik -stavning -fyllighet -sammanhang
Förmåga 2: Tala/Samtala
Hur du använder språket muntligt, bl.a. -uttal & intonation -grammatik -fyllighet -sammanhang
Läsa 3 : Läsa
Hur du förstår och kan använda dig av skriftligt språk från olika typer av medier.
Förmåga 4 : Lyssna
Hur du förstår och kan använda dig av talat språk från olika typer av medier.
Förmåga 5: Realia
Dina kunskaper om länder där språket används och att kunna jämföra och dra paralleller till andra delar av världen, bl.a. -levnadsvillkor -samhälle -kultur
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: