Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO Teknik åk 2, återvinning - tekniskt kretslopp

Skapad 2019-06-09 21:53 i Sollebrunns skola Alingsås
Återvinning av olika material - tekniskt kretslopp.
Grundskola 1 – 2 Teknik NO (år 1-3)
Vi pratar och ser faktafilmer om återvinning. Vi gör nytt papper av gammalt papper.

Innehåll

Arbetsområde:

Vi pratar och ser faktafilmer om återvinning av olika material. Vi lära oss hur vi kan återvinna olika material och vad man kan använda detta till. Vi återvinner eget papper genom en enkel process. Vi pratar om vad som sker med materialet om vi inte återvinner.

Begrepp: kretslopp, tekniskt kretslopp, återvinna, återanvända, material, glas, metall, plast, papper, sortera (för återvinning). 

Konkreta mål:

Du kommer att få lära dig principen för hur man återvinner olika material som glas, plast, metall och papper. Du kommer också få reflektera i helklass om varför vi bör återvinna. Du lära dig om vad som annars sker med det använda materialet om vi inte återvinner eller tar hand om det. Du kommer också få återvinna eget papper genom enkla processer. 

Bedömning:

Jag bedömer dina kunskaper under arbetets gång, du delaktighet i diskussioner och hur väl du kan svara på frågor. Jag bedömer din delaktighet i att återvinna eget papper. 

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • förklara varför vi bör återvinna
 • förklara principen för återvinning av några olika material.
 • ge exempel på vad som kan hända om vi inte tar hand om det gamla materialet. 

Undervisning:

Under en period kommer vi att lära oss om olika materials återvinningsprocesser. Vi kommer att lära oss om principen för hur glas,plast, metall och papper samlas in återvinns och blir nya produkter. Vi kommer även att göra nytt papper av det papper vi själva slängt (och samlat in) under läsåret. Processen kommer vi att dokumentera med ord och bilder i ett kretslopp, i NO-boken. Vi kommer att se faktafilmer och diskutera i helklass om olika moment; vad händer i naturen/i städer/i haven om skräpet hamnar där istället för att återvinnas?  Hur samlas de olika materialen in och hur återvinns de? Vad kan materialet användas till för nya saker?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  NO
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • Centralt innehåll
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: