Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendomen

Skapad 2019-06-09 21:55 i Frötuna skola Norrtälje
Grundskola 4 – 5 Religionskunskap
Kristendomen är världens största religion och den breder ut sig i stora delar av världen. Vad innebär det att vara kristen? Vilka viktiga högtider och cermonier förekommer inom kristendomen? Det här och många fler frågor kommer du att få lära dig mer om.

Innehåll

Årskurs 5

Period: v. 21 - 24

Syfte:

  • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa
  • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället
  • söka infomation om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet

 

Arbetsformer:

VI kommer att läsa olika texter, se på filmer samt diskutera det vi har läst och sett. Du kommer att få uppgifter för att träna på att analysera hur religioner påverkar samhället. Vi kommer att prata om de olika inriktningarna inom kristendomen, likheter och skillnader mellan dessa inriktningar.

 

Du ska kunna svara på följande frågor.

Hur ser det ut inne i en kyrka?

Vad kan en kristen göra för att visa sin tro i vardagen?

Vem var Jesus och vad gjorde han?

Hur och varför firar kristna jul och påsk?

Vad innebär dop och konfirmation?

Hur kommer man till himlen enligt kristendomen?

Hur tyckte Jesus att en god människa skulle leva?

Hur tror kristna att Gud är?

Vad kallas de kristnas heliga bok och vad består den av?

Vilka inriktningar finns inom kristendomen? Likheter och skillnader?

 

Viktiga begrepp: 

kyrka, kristus, krucifix, uppstå, förlåtelse, barmhärtig, medlidande, psalm, sed, dop, konfirmation, sakrament, nattvard, predika, välsigna, synd, lärjunge, kloster, munk, nunna, ikon

 

Bedömning:

Bedömning sker fortlöpande under lektionstid samt på inlämningsuppgifter.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: