Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit matematik 5B kap 2 åk5

Skapad 2019-06-09 23:24 i Långbrodalsskolan Stockholm Grundskolor
Planering av arbete med argumenterande texter. Läromedel: ZickZack Skrivrummet.
Grundskola 5 Matematik
Vi arbetar med kapitel 2 "Procent och statistik" i Favorit matematik 5B. I kapitlet tränas omvandling av tal i bråk-, decimal- och procentform, avläsning, tolkning och beräkningar av resultat givna i tabeller och diagram. Dessutom får du skapa egna tabeller och diagram utifrån givna eller eget skapade undersökningar. Vi går igenom begreppen medelvärde, median och typvärde. Miniräknaren används som hjälpmedel för att beräkna procentsatser av en summa samt för att kontrollräkna dina svar.

Innehåll

Matrisen grundar sig på dina resultat som du visat under lektionstid, vid start och exit notes samt på provet.

 

Matriser

Ma
Favorit matematik 5B kap 2 åk 5

Börjar
Utvecklar
Utvidgar
Omvandling mellan bråk-, decimal- och procentlform
Kan ange ett tal i både bråk-, decimal- och procentform då talet är mindre än en hel och har både tiondel och hundradel. (45/100 = 0,45 = 45%)
Kan ange ett tal i både bråk-, decimal- och procentform då talet är mindre än en hel och endast har hundradelar. (4/100 = 0,04 = 4%)
Kan ange ett tal i både bråk-, decimal- och procentform då talet är mindre än en hel och endast har tiondelar. (4/10 = 0,4 = 40% eller 4/10 = 40/100= 40% eller 0,4 = 0,40 = 40%)
Typvärde
Kan ange typvärde i en talserie där ett värde är typvärde. (värdena 2, 8, 3, 8, 6, 8, 9 där 8 är typvärde)
Kan ange typvärde i en talserie där flera värden är typvärden. (värdena 2, 8, 3, 2, 8, 6, 8, 9, 2 där 2 och 8 är typvärden)
Kan tolka en tabell eller ett diagram så att typvärdet kan presenteras.
Medelvärde
Kan beräkna medelvärde i en talserie där medelvärdet blir ett heltal. (värdena 3, 4, 6, 8, 9 (3+4+6+8+9)/5 = 30/5 = 6 6 är medelvärdet)
Kan beräkna medelvärde i en talserie där medelvärdet inte blir ett heltal. (värdena 1, 3, 6, 8, 9 (2+3+6+8+9)/5 = 27/5 = 5,4 5,4 är medelvärdet)
Kan tolka en tabell eller ett diagram så att medelvärdet kan beräknas.
Median
Kan ange median då det är ojämnt antal värden i storleksordning. (värdena 2, 3, 6, 8, 9 där 6 är median)
Kan ange median då det är ojämnt antal värden som inte står i storleksordning. (värdena 8, 4, 7, 1, 5 skrivs i storleksordning 1, 4, 5, 7, 8 där 5 är median)
Kan tolka en tabell eller ett diagram så att medianen kan beräknas.
Beräkning av procentsats av ett tal baserat på bråkform
Kan beräkna procentsats av ett tal baserat på 1/2, 1/4, 1/5 och 1/10. (1/2 av 10 = 10/2 = 5 eller 1/4 av 12 = 12/4 = 3)
Kan beräkna procentsats av ett tal baserat på en procentsats som omvandlas till bråkform. (50% av 20 = = 1/2 av 20 = 20/2 = 10 eller 10% av 50 = = 1/10 av 50 = 50/10 = 5)
Kan beräkna procentsats av ett tal baserat på en procentsats som omvandlas till bråkform där beräkning i två steg krävs. (30% av 100 = = 3/10 av 100 = 3·100/10 = 30 eller 75% av 40 = = 3/4 av 40 = 3·40/4 = 30)
Beräkning av procentsats i vardagliga situationer
Kan beräkna ex beräkna rabatt baserat på 50%, 25% och 10%) (50% av 10 = 1/2 av 10 = 10/2 =5 eller 50% av 10 = 0,50·10 = 5)
Kan ex beräkna ett nytt pris efter avdragen rabatt. (En vara kostar 400 kr. Det är 25% rabatt. Vad kostar varan nu? 25% = 1/4 25% av 400 kr = 400/4 = 100 400-100 = 300 kr)
Kan ex beräkna ett nytt pris efter avdragen rabatt på flera varor och tolka resultatet. (En vara kostar 400 kr. Det är 25% rabatt. Samma vara kostar 350 kr i en annan butik där det är 10% rabatt. Var är varan billigast? (25% av 400 kr = 400/4 = 100 400-100 = 300 kr 10% av 350 kr = 350/10 = 35 350-35 = 315 kr Svar: Varan är billigast i den första butiken.)
Redovisar och beskriver resultat i stapeldiagram ritade för hand.
Kan rita ett stapeldiagram med graderad y-axel och namngivna staplar på x-axel.
Graderar y-axel med proportionerligt avstånd mellan valda tal.
Resultatet av ex resultat från en tabell redovisas tydligt i diagrammet genom tydlig gradering på både x- och y-axel samt tydligt ritade staplar.
Redovisar, beskriver och tolkar resultat i olika typer av diagram ritade för hand.
Kan rita minst ett av diagramtyperna nedan och ange mängd eller andelar i diagrammet. ex. linjediagram, cirkeldiagram, stolpdiagram, liggande stapeldiagram
Kan rita cirkeldiagram och ytterligare minst ett av diagramtyperna nedan och ange andel och mängd i diagrammet. ex. linjediagram, stolpdiagram, liggande stapeldiagram
Väljer diagramtyp för att tydligt kunna redovisa sitt resultat och underlätta tolkning av resultatet. (ex. redovisa temperaturer under en vecka i ett linjediagram för att tydliggöra temperaturskillnader eller visa andelen som tycker om en viss maträtt i ett cirkeldiagram för att tydliggöra fördelningen)
Problemlösning
Förstår frågan i en flerstegs textuppgift och påbörjar en lösning.
Förstår frågan i en flerstegs textuppgift och gör mer än hälften av beräkningarna som krävs.
Förstår frågan i en flerstegs textuppgift och redovisar en rimlig lösning. Redovisar tydligt svar med enhet.
Problemlösning
kommunikation
Redovisar delar av sin lösning i skrift.
Redovisar alla delar i sin lösning och använder sig av flera uttrycksformer. (allt du räknat ut ska synas på pappret)
Redovisar en tydlig lösning med lämpliga matematiska metoder. Din lösning är strukturerad och lätt att följa.
Begrepp
bråkform, decimalform, procentform, tabell, diagram, rad, kolumn, x-axel, y-axel, origo, medelvärde, median, typvärde, stapeldiagram, cirkeldiagram, linjediagram, stolpdiagram, liggande stapeldiagram,
Förstår och kan skilja på bråk-, decimal- och procentform. och Kan namnge en tabell och ett diagram.
Kan namnge och beskriva bilden av stapeldiagram, cirkeldiagram, linjediagram. och Kan förklara eller ge exempel på vad medelvärde, median och typvärde är.
Förstår och kan förklara de flesta begrepp som innefattas i kapitlet, ex x-axel, y-axel, origo, rad, kolumn.
Beräkning av sannolikhet
Kan beräkna sannolikheten i form av chans eller risk att något inträffar. (I en skål finns 4 röda äpplen och 1 grönt äpple. Vad är chansen att du får ett grönt äpple om du blundar och tar ett äpple? Svar: 1/5 eller 20% chans)
Kan jämföra sannolikheten av flera olika möjligheter. (I en skål finns 6 äpplen, 2 gröna, 1 gult och 3 röda. Du blundar och tar ett äpple. Vilket är störst chans, att få ett grönt äpple eller att få ett rött eller gult äpple?) Svar: lika stor chans, då 3/6 är röda, 2/6 är gröna och 1/6 är gula = 3/6 är gröna eller gula)
Kan jämföra sannolikheten där det totala antalet skiljer sig. (I en skål finns 5 äpplen, 2 gröna och 3 röda. I en annan skål finns 50 äpplen, 22 gröna och 28 röda. I vilken skål är det störst chans att få ett rött äpple om du blundar och tar ett? Svar: i skålen med 5 äpplen , då 3/5(=30/50) är röda jämfört med 28/50 i den andra skålen.)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: