Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvärdering och analys för Fokusområde Naturvetenskap, miljö och teknik. Vt-19

Skapad 2019-06-10 06:25 i Bosgårdens förskola/Ju stigen Mölndals Stad
Förskola
Räven hjälper barnen på ett lustfyllt sätt att förstå och lära sig om naturvetenskap, miljö / teknik.

Innehåll

Utvärdering: Hur har barnens förståelse ökat? Vad har barnen lärt sig? Hur har vi arbetat för att göra det möjligt för barnen att utveckla sin förståelse/förmåga/intresse för relaterade mål I läroplanen? Uppfylldes målen? Hur kommer det sig? Hur gjorde vi lärandet möjligt för barnen? Hur såg lärmiljön ut?

Under perioden april, maj  har vi arbetat med naturvetenskap och teknik. Vi har haft undervisningar i plantering, djur( räven)  samt en undervisning om varför vissa föremål flyter/ sjunker i vatten.Barnen har även skapat sina flottar och använt sig av olika material och teknik. 

Vi upplever att barnen har pratat mycket om plantering och ofta gått fram till deras planteringar  för att titta om någonting har hänt och ifall de har växt. De har pratat om att  dem behöver vatten och sol för att kunna växa. Vi upplever att barnen har fått en ökad förståelse/lärt sig om vad ett frö behöver för att kunna bli en blomma och att deras intresse för träd och växter har ökat. Barnen har ofta på gården plockat blommor och även plockat på vägen till förskolan. 

Vi har delat in barnen i små grupper under alla undervisningar för att barnen skall få större möjlighet att kunna uttrycka sig och komma till tals.

Vår pedagogiska dokumentation på väggarna har gjort att barnen i utbildningen kan titta på bilderna och prata med varandra och även tittat och pratat tillsammans med sina vårdnadshavare. 

Vi har gjort det möjligt för barnen att utveckla sitt lärande och intresse genom att göra undervisningsplaneringarna  utifrån det vi observerat att barnen visat intresse för.

 Vi har även använt oss av smart TV för att kunna prata och diskutera med barnen om vad de har fått uppleva i undervisningen.

 

Analys: Vad ska vi tänka på till nästa gång? Tänk framgångsfaktorer och utmaningar. Vad kan vi utveckla? Hur? Hur går vi vidare? Hur kan vi använda barnens nya förmågor/förståelse/intressen?

 

Vi upplever att barnens intresse har ökat för plantering, djur och fysikaliska fenomen/ flyta, sjunka . Genom undervisningar som har utgått från barnens intressen och inflytande har vi upplevt  en ökad förståelse inom  Fokusområdet.

Det är viktigt att  barnen får nya utmaningar och nya lärdomar kring naturvetenskap, teknik och miljö.

Vi är uppmärksamma på vad barnen intresserar sig för/av och därefter kan  vi anpassa våra planeringar inför undervisningarna. Det är viktigt  att vi erbjuder konkreta material, filmer och böcker så att det lockar barnen att bli nyfikna på dessa områden.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: