Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lilla skogen

Skapad 2019-06-10 10:42 i Lövbrunna Dibber Sverige AB
Förskola
Barnen visar stort intresse för småkryp som tex maskar, nyckelpigor och stubbar. Vi vill tillsammans med barnen och Uteugo upptäcka Lilla skogen

Innehåll

Mål:

Vi vill utveckla barnens intresse för naturen och de olika djur som finns i skogen. Vi vill lära barnen att värna om allt levande som både växter och djur

 

Bakgrund:

Barnen vill gärna gräva efter maskar, leta nyckelpigor och sniglar som de lägger i hinkar och vill ge dem mat.

Genom att gå till skogen vill vi vidareutveckla deras intresse för djur och natur

Metod/Genomförande

Vi går till skogen och utforskar naturen tillsammans. Vi tar med oss luppar, hinkar och tittar i I- paden efter informatio8n om olika djur och växter

 Vi tar med naturmaterial hem till förskolan

 Vi pratar om allemansrätten

 Vi använder oss av I-pads och tar bilder och filmar samt  reflekterar tillsammans med barnen både i skogen och hemma på förskolan

 

Utvärdering/Uppföljning

 Vi reflekterar över lärandeprocesser som varit och tar reda på hur vi kan gå vidare

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
    Lpfö98 Rev. 2016
  • ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: