Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Äldres hälsa och livskvalitet, Studieenhet 1

Skapad 2019-06-10 10:45 i Vuxenutbildning KV Karlskoga Vuxenutbildning
Gymnasieskola Gerontologi och geriatrik
Undervisningen ska bidra till att du ska utveckla kunskaper om hur det är åldras i dagens samhälle och vilka attityder som påverkar upplevelsen av åldrandet.

Innehåll

Studieenhet 1
Hälsa och livskvalité under åldrandet
Efter denna studieenhet ska du:
- Ha kunskaper om det normala åldrandet hos kvinnor och män.
- Ha kunskaper om geriatriska och äldrepsykiatriska tillstånd och om läkemedelsanvändning hos äldre.
- Ha kunskaper om frivilligorganisationers arbete och om lagar och andra bestämmelser inom vård- och omsorg.
- Ha kunskaper om samhällets attityder om åldrande.
- Känna till begrepp som används inom detta område.

Genomgång/Föreläsningar under studieenhet 1:


- Föreläsningar och Powerpoints
- Diskussioner i grupp. Redovisning gruppdiskussioner.
- Läsa anvisade artiklar.
- Redovisning  inför klass och lärare när detta är påvisat.
- Kunskapstest
- Egna skrivuppgifter
- Studiebesök Svenska Kyrkan

 

Kurslitteratur

Äldres hälsa och livskvalité, Margareta Skog och Margareta Grafström. 2013. Sanoma Utbildning

Kapitel 1-5

Valfri referenslitteratur. Skall dock anges vid inlämning av uppgifter!

Inhämta kunskaper inför skriftliga kunskapstest i aktuell litteratur, föreläsningsmaterial, nätet och länkar angivna. 

Uppgifter

  • Artiklar & diskussionsfrågor kapitel 1

  • Kunskapstest Kapitel 2

  • Skrivuppgift Kapitel 4, Kulturell mångfald

  • Artiklar och frågor Kapitel 3

Matriser

Ger
Åldrande, hälsa och livskvalité, Studieenhet 1

Äldres hälsa och livskvalitet, 200 poäng Kurskod; GERÄLD0

Ämne: Gerontologi och Geriatrik Gerontologi är läran om det normala fysiska, psykiska och sociala åldrandet och om de åldersrelaterade förändringar som sker hos människan från det att hon uppnått mogen ålder till dess att hon dör. Geriatrik definieras som läran om orsaker, symtom, diagnos och behandling av sjukdomar hos äldre. Ämnet gerontologi och geriatrik behandlar vård och omsorg om den äldre individen utifrån en helhetssyn. Kurser i ämnet Äldres hälsa och livskvalitet, 200 poäng Vård och Omsorg vid demenssjukdom, 100 poäng Ämnets syfte: Undervisningen i ämnet gerontologi och geriatrik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om det normala åldrandet samt om äldres hälsa, ohälsa och livskvalitet och om de behov som uppstår i samband med åldrandet. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla färdigheter i att utföra vård- och omsorgshandlingar anpassade till den äldre individens behov för en ökad livskvalitet, samt i att planera och utvärdera egna arbetsinsatser. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur det är att åldras i dagens samhälle och vilka attityder som påverkar upplevelsen av åldrande. Dessutom ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar ett etiskt, pedagogiskt och empatiskt förhållningssätt. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om åldrandet ur ett mångkulturellt perspektiv. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att reflektera över, ta ansvar för och fatta kloka beslut i det vardagliga arbetet med äldre. Undervisningen i ämnet gerontologi och geriatrik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kunskaper om det normala åldrandet hos kvinnor och män och om den åldrande människans behov samt om samhällets attityder till åldrandet.
Minnas/Förstå
Tillämpa/Analysera och värdera
Skapa
Syfte
Kunskaper om det normala åldrandet hos kvinnor och män och om den åldrande människans behov samt om samhällets attityder till åldrandet
Eleven beskriver översiktligt det normala åldrandet och de behov som uppkommer i samband med åldrandet samt ger exempel på de attityder i samhället som påverkar upplevelsen av åldrandet
Eleven beskriver utförligt det normala åldrandet och de behov som uppkommer i samband med åldrandet samt ger några exempel på attityder i samhället som påverkar upplevelsen av åldrandet.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat det normala åldrandet och de behov som uppkommer i samband med åldrandet samt ger flera exempel på attityder i samhället som påverkar upplevelsen av åldrandet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: