Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Etik och moral Vt-19 6C

Skapad 2019-06-10 10:57 i Kullaviksskolan 4-6 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 6 Religionskunskap
Visa lärande:

Du ska delta aktivt i diskussioner, göra arbetsuppgifter samt visa dina kunskaper i ett skriftligt förhör.

Mål:

- Du ska diskutera om vad som är rätt och fel i vardagen och vad det kan betyda att göra bra saker för andra.

- Du ska kunna använda några etiska begrepp.

- Du ska kunna använda olika källor för att söka information om olika sätt att tro. Du ska även kunna diskutera hur informationen och källorna kan användas.

Områdesbeskrivning:

Du ska få delta i diskussioner som rör livsfrågor, identitet och etiska förhållningssätt.

Du ska få möjlighet att analysera och ta ställning i etiska och moraliska frågor

Du ska få lära dig olika begrepp som tex jämlikhet och solidaritet.

Innehåll

Kopplingar till läroplanen


Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: