Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hindi åk 4-6

Skapad 2019-06-10 11:48 i Modersmålsenheten Helsingborg
Målet med undervisningen är att... Du ska utveckla din förmåga att… Skriva så andra förstår Skriva enkla texter t ex meddelande kring vardagliga ämnen Tala så andra förstår Uttala Innehållet är begripligt Berätta, beskriva och förklara kring vardagliga ämnen Lyssna och förstå Förstå när någon pratar kring vardagliga ämnen Samtala Samtala i par och grupp Kunna med frågor föra samtalet vidare, samt lyssna och följa upp Hantera språket Ordförråd Grammatik (språkets byggstenar) Ha strategier Lösa problem för att kunna kommunicera vidare, t ex med ordbok, använda andra ord, ställa följfrågor Reflektera över livet i hinditalande länder
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Modersmålet är viktigt för barns identitet och självkänsla. Tappar barnet sitt förstaspråk tappar han eller hon en del av sin identitet. Modersmålet är också grunden för barns förmåga till inlärning. Barn som kan sitt moderamål väl lär sig sitt andraspråk och andra ämnen lättare. Undervisningen i ämnet modersmål ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål.

Innehåll

Undervisning  

 

Vi kommer att arbeta med olika slags texter. Vi kommer läsa, lyssna, diskutera och titta på innehållet samt språkets byggstenar. 
 
Vi kommer skriva olika texter och bearbetar tillsammans innehållet. 
 
Vi kommer att titta på film där vi diskuterar innehållet. 
 
För att kunna kommunicera måste vi ha en stor ordbank och under lektion kommer vi fortsatta bygga upp ordbanken. Vi lär oss ord genom att läsa olika texter, spela spel, leka, prata och titta på film.
 
Att kunna muntligt berätta och redogöra så att innehållet blir begripligt för lyssnaren, samt kunna läsa en text högt för grupper. Förstå tydligt och enkelt tal, själv kunna delta i enkla samtal

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om de nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket samerna, sverigefinnar och tornedalingar) kultur, språk, religion och historia,
  Gr lgr11
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  Gr lgr11
 • kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,
  Gr lgr11

Matriser

Ml
Bedömning i hindi år 4-6

På väg mot
Har grundläggande förmågor
Har goda förmågor
Har mycket goda förmågor
Förstå indiskt tal
Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkel hindi som talas lugnt och tydligt om saker du känner till.
Du kan förstå det mesta av innehållet i enkel hindi som talas lugnt och tydligt om saker du känner till. Du förstår tydliga detaljer i det som sägs.
Du kan förstå innehållet i enkel hindi som talas lugnt och tydligt om saker du känner till. Du förstår viktiga detaljer i det som sägs.
Förstå hindi texter
Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkla texter som handlar om saker du känner till.
Du kan förstå det mesta av viktigaste innehållet i enkla texter som handlar om saker du känner till. Du förstår tydliga detaljer i texterna.
Du kan förstå innehållet i enkla texter som handlar om saker du känner till. Du förstår viktiga detaljer i texterna.
Visa förståelse för talad hindi
Du kan beskriva och kommentera innehållet i talad hindi på ett enkelt sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett ganska bra sätt.
Du kan beskriva och kommentera innehållet i talad hindi på ett enkelt sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett bra sätt.
Du kan beskriva och kommentera innehållet i talad hindi på ett utvecklat sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett mycket bra sätt.
Visa förståelse för hindi i text
Du kan beskriva och kommentera innehållet i texter på ett enkelt sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett ganska bra sätt.
Du kan beskriva om och kommentera innehållet i texter på ett enkelt sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett bra sätt.
Du kan beskriva om och kommentera innehållet i texter på ett utvecklat sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett mycket bra sätt.
Strategier för att lyssna
Du kan välja och använda en metod för att lättare förstå innehållet när du lyssnar.
Du kan välja och använda några metoder för att lättare förstå innehållet när du lyssnar.
Du kan välja och använda många metoder för att lättare förstå innehållet när du lyssnar.
Strategier för att läsa
Du kan välja och använda en metod för att lättare förstå innehållet när du läser.
Du kan välja och använda några metoder för att lättare förstå innehållet när du läser.
Du kan välja och använda många metoder för att lättare förstå innehållet när du läser.
Använda textkällor
Du kan välja enkla texter från olika medier och använda dem på ett ganska bra sätt när du skriver och pratar.
Du kan välja enkla texter från olika medier och använda dem på ett bra sätt när du skriver och pratar.
Du kan välja enkla texter från olika medier och använda dem på ett mycket bra sätt när du skriver och pratar.
Använda talat språk som källa
Du kan välja enkel hindi som du hör från olika medier och använda den på ett ganska bra sätt när du skriver och pratar.
Du kan välja enkel hindi som du hör från olika medier och använda den på ett bra sätt när du skriver och pratar.
Du kan välja enkel hindi som du hör från olika medier och använda den på ett mycket bra sätt när du skriver och pratar.
Muntlig redovisning
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du gör enkla muntliga redovisningar.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du gör enkla muntliga redovisningar.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du gör enkla muntliga redovisningar.
Skriftlig redovisning
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du skriver olika texter.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du skriver olika texter.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du skriver olika texter.
Utveckla redovisningar
Du kan göra några enkla förbättringar av dina muntliga redovisningar och av dina texter så att de blir tydligare och mer varierande.
Du kan göra enkla förbättringar av dina muntliga redovisningar och av dina texter så att de blir tydligare och mer varierande.
Du kan göra några enkla förbättringar av dina muntliga redovisningar och av dina texter så att de blir tydligare och mer varierande.
Samtala på hindi
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du pratar med andra.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du pratar med andra.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du pratar med andra. Du anpassar dig på något sätt till de som lyssnar, till budskapet och till situationen.
Skriva hindi
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du skriver till andra.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du skriver till andra.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du skriver till andra. Du anpassar dig på något sätt till de som lyssnar, till budskaper och till situationen.
Utveckla samtalet
Du kan välja och använda någon metod som gör att du lättare förstår och blir förstådd när du pratar.
Du kan välja och använda några metder som gör att du lättare förstår och blir förstådd när du pratar.
Du kan välja och använda flera metoder som för att du lättare förstår och blir förstådd när du pratar.
Utveckla texter
Du kan välja och använda någon metod som gör att du lättare förstår och blir förstådd när du skriver till andra.
Du kan välja och använda några metoder som gör att du lättare förstår och blir förstådd när du skriver till andra.
Du kan välja och använda flera metoder som gör att du lättare förstår och blir förstådd när du skriver till andra.
Hindispråkiga länder
Du kan kommentera på ett enkelt sätt hur man lever och vad man gör i länder där man pratar hindi. Du jämför det på ett enkelt sätt med vad du själv varit med om och vad du kan.
Du kan kommentera på ett enkelt sätt hur man lever och vad man gör i länder där man pratar hindi. Du jämför det på ett enkelt sätt med vad du själv varit med om och vad du kan.
Du kan kommentera på ett utvecklat sätt hur man lever och vad man gör i länder där man pratar hindi. Du jämför det på ett enkelt sätt med vad du själv varit med om och vad du kan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: