Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Art - Rent - 19/20

Skapad 2019-06-10 13:12 i Friskolan Metis Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Bild Slöjd
Under detta projekt kommer du att tillverka bruksföremål som gör ditt ekologiska avtryck på jorden mer vänligt mot miljön.

Innehåll

Undervisning

v. 9 Upptakt

Vi börjar med att titta på lite filmer om tillverkning av keramik, tvål och tvättlappar.

 

v. 10 

Planering och skissarbete

 

v. 11- 20

Tillverka tvål, tvålkopp och tvättlapp.

Alla är kvar på Metis

Skriv din egen produktetikett med innehållsdeklaration. 

Om man är färdig med allt, kan man virka eyepads eller tillverka burk för sina eyepads.

 

 v.21

Slå in dina produkter som en presentförpackning. Sätt fast etiketten!

 

v. 22

Redovisning

Du visar upp din presentförpackning med tvålkopp, tvål och tvättlapp.

 

Presentation

Du visar upp din presentförpackning vid läsårets tredje projektredovisning.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6

Matriser

Sl Bl
Art - Rent - 19/20

Bild

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Bildframställning
Du försöker framställa olika typer av informativa bilder som kommunicerar åsikter med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Du kan framställa olika typer av informativa bilder som kommunicerar åsikter med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Du kan framställa olika typer av informativa bilder som kommunicerar åsikter med ett väl utvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Teknik och material
I arbetet kan du använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet kan du använda olika tekniker, verktyg och material på ett i relativt väl fungerande sätt.
I arbetet kan du använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande sätt.
Återanvändning
Du bidrar till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Du utvecklar delvis egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Du utvecklar egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Problemlösning
Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt.
Presentation
Du presenterar dina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Du presenterar dina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Du presenterar dina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.

Slöjd

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Jag kan rita (formge) och visa enkla förslag eller modeller till slöjdarbeten med lite hjälp
Jag kan formge och visa idéer, skisser eller modeller till slöjdarbeten.
Jag kan formge och visa idéer,skisser eller modeller till slöjdarbeten på ett självständigt sätt.
Jag väljer material till mitt slöjdarbete, med hjälp av min lärare.
Jag väljer material, färg och form på mitt slöjdarbete och förklarar mina val med tanke på utseende och funktion.
Jag vet hur färg, form och material påverkar utseendet och funktionen. Jag är miljö- och kostnadsmedveten.
Jag kan med viss hjälp följa en instruktion eller min arbetsbeskrivning
Jag kan arbeta efter instruktioner, ritningar, mönster eller mina arbetsbeskrivningar.
Jag arbetar självständigt efter instruktioner, ritningar, mönster eller arbetsbeskrivningar och kan använda tidigare erfarenheter.
Jag får viss hjälp med utseende, funktion och slutfinish på mitt slöjdarbete.
Jag tar eget initiativ vad gäller utseende, funktion och slutfinish vid genomförandet av slöjdarbetet.
Jag tar eget initiativ och är självständig när det gäller utseende, funktion och slutfinish vid genomförandet av slöjdarbetet
Jag tar ansvar för mitt arbete.
Jag är rädd om mitt arbete och håller ordning på mitt och skolans material. Jag följer instruktioner och skyddsföreskrifter.
Jag tar stort ansvar för mitt arbete och för helheten i slöjdsalen.
Jag kan berätta bra och mindre bra saker om min arbetsinsats och enkelt beskriva slöjdprocessen.
Jag kan förklara och motivera olika steg i slöjdprocessen.
Jag kan på ett utförligt sätt beskriva min arbetsinsats och min produkt med tanke på funktion och utseende.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: