Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En personlig slöjdpåse!

Skapad 2019-06-10 13:21 i Ljungbyskolan Falkenberg
Här ska du få träna på att skapa ditt eget uttryck som symboliserar dig. Du tränar färgkombinationer och fördjupar dig i symaskinens olika inställningar och olika textila begrepp t ex rätsida och sömsmån. Du kommer att lära dig att mäta, följa en beskrivning och använda tekniken applikation och broderi.
Grundskola 3 Slöjd
Visar ett elevarbete med ett personligt uttryck med både broderi och applikation i sin slöjdpåse.

Innehåll

1. Slöjdpåse med personlig namnskylt

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om färg, form, funktion och konstruktion och om hur dessa kunskaper kan kombineras med medvetna val av material och teknik. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med begrepp som beskriver arbetsprocesser, redskap och slöjdföremåls estetiska uttryck. 

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

4. Arbetssätt

Du kommer först få välja ett vävt bomullstyg, mönstrat eller enfärgat. Du ska lära dig att mäta på tyget efter ett givet mått på påsen och använda rätt redskap. Du kommer att hela tiden både få muntliga och skriftliga beskrivningar, samt få inspiration med olika förslag som du kan göra, under hela arbetsprocessen. Du får kunskapen vävt tyg. Varför du ska sick-sacka ytterkanterna på vävt tyg?

Nu ska du skissa fram olika förslag i mindre skala och välja ett alternativ som du tycker är bäst. Du ska få fram ett personligt uttryck i din namnskylt. 

Nu har du även lärt dig att fylla i en planering för hur du vill att den ska se ut, vilka färger och vilka redskap som du kommer att använda.

Du ska nu lära dig tekniken applikation i din namnskylt och hur du ska sy fast formen på skylten på din slöjdpåse.

När du sytt fast skylten ska då lära dig nya begrepp som räta mot räta, kant i kant, tvärnåla, sömsmån och fästa för att kunna få ett hållbart resultat.

Tillsist ska du sy en kanal upptill på slöjdpåsen för att kunna dra åt öppningen med hjälp av en tvinnad snodd.

5. Bedömning

Du ska visa:

att du kan skissa fram olika förslag med färger och egen personlig form och uttryck

att du kan skriva en planering

hur du använder redskapen på ett säkert sätt och till rätt användningsområden

hur du löser problem som kan uppstå under hela arbetsprocessen

hur du förstår muntligt och skriftligt i arbetsbeskrivningen

hur aktiv du är under varje lektion

att skriva en värdering om vad du lärt dig för nya ord och erfarenheter med slöjdpåsen

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Lgr11
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Kunskapskrav
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 6

Matriser

Sl
Slöjd kunskapskrav år 4-6

F
E
C
A
Framställa slöjdföremål
Har ej ännu nått godkänd nivå.
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Användande av utrustning
Har ej ännu nått godkänd nivå.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Val av tillvägagångssätt och motivering
Har ej ännu nått godkänd nivå.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Utvecklande av idéer
Har ej ännu nått godkänd nivå.
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Elevens bidrag i arbetsprocessen
Har ej ännu nått godkänd nivå.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Omdöme om egen arbetsinsats
Har ej ännu nått godkänd nivå.
Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Resonemang kring symboler, färg, form och material
Har ej ännu nått godkänd nivå.
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: