Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationella prov i matematik årskurs 3, 2019

Skapad 2019-06-10 13:27 i Valåsskolan Mölndals Stad
resultat
Grundskola 1 – 3 Matematik
Elevens självbedömning och sammanställning av elevresultat för det nationella provet i matematik årskurs 3, 2018/2019

Innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma

Matriser

Ma
Sammanställning av elevresultat

Eleven ska beträffande matematik

EN (Ej Nått kravnivån)
N (Nått kravnivån)
- Prövar elevens förmåga att lösa problem, kommunicera och resonera matematik muntligt samt att använda matematiska begrepp om tal i bråkform (delprov A)

EN (Ej Nått kravnivån)
N (Nått kravnivån)
- Prövar elevens grundläggande kunskaper om tals inbördes relation, positionssystemet, förståelse för räknesätten samt udda och jämna tal (delprov B)
- Prövar elevens grundläggande kunskaper om de fyra räknesätten (delprov C)
- Prövar elevens grundläggande kunskaper om tid, volym och att lösa enkla problem (delprov D)
-Prövar elevens grundläggande kunskaper i att lösa enkla problem (delprov E)
-Prövar elevens grundläggande kunskaper om att välja och använda skriftliga räknemetoder, addition (delprov F1)
-Prövar elevens grundläggande kunskaper om att välja och använda skriftliga räknemetoder, subtraktion (delprov F2)
- Prövar elevens grundläggande kunskaper om mönster och matematiska likheter ( delprov G1)
- Prövar elevens grundläggande kunskaper om huvudräkning och likhetstecknets betydelse (delprov G2)

Ma
Självbedömning-Jag och matematik

Osäker (rött)
Ganska säker (gult)
Säker (grönt)
Räkna i huvudet,, t.ex. 20-13
Lösa ett matteproblem
Uppskatta hur mycket något rymmer
Visa vilket räknesätt du ska använda när du löser en uppgift
Förklara vad ental, tiotal och hundratal är
Visa med en skriftlig räknemetod hur du räknar
Följa och upprepa ett mönster
Visa hur många halvor det finns i en hel
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: