Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi och miljö

Skapad 2019-06-10 13:52 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Kemi och miljö atomer, mlekyler och partikelmodeller.
Grundskola 1 – 6 Kemi
Kemi och miljö. Spännande undedrsökningar som visar grundämnens, blandningars och lösningars speciella egenskaper. Lär dig om atomer, molekyler och deras uppbyggnad samt om matriens oförstörbarhet.

Innehåll

Målet med arbetsområdet är att...

utveckla din 

procedurförmåga

  • förmågan att söka och använda information för att skapa texter och föra resonemang.

begreppsliga förmåga

  • förmågan att förstå och andvända aktuella kemiska begrepp.

kommunikativa förmåga

  • förmågan att föra enkla resonemang om likheter och skillnader inom kemiska sammanhang.

analysförmåga

  • förmågan att analysera resultat från enkla undersökningar.

metakognitiva förmåga

  • förmågan att utveckla ett tänkande kring egna resultat, utveckling och omdömen.

 

utveckla dina kunskaper om (nedan skriver ni de kunskaper ni utvecklar under detta arbetsområde)(Förmågorna/kunskaperna ska kopplas till syftesmålen i läroplanen, längst ner på PP)

Arbetsområdet

VI kommer att jobba med kemi och miljö i vår vardag. Vi kommer att beskriva materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet med hjälp av enkla partikelmodeller, samt vad som karaktäriserar olika grundämnen, blandningar och lösningar. Vi kommer också att jobba med partiklars rörelse som förklaring till övergångar mellan fast, flytande och gasform.

Centrala begrepp 
Atomer, molekyler, materia, grundämnen, kemisk förening, blandning, fast, flytande, gasform, partikelmodell, hypotes, resultat.

Arbetssätt

Vi kommer att titta på film, läsa i " Koll på No" samt göra undersökningar.

Detta kommer att bedömas:

Hemläxförhör, arbete på lektion med undersökningar och experiment.

Bedömningen kommer att gälla huruvida man kan beskriva materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet med hjälp av enkla partikelmodeller, samt olika grundämnen, blandningar och lösningar och vad som karaktäriserar dem. Vi kommer också att jobba med partiklars rörelse som förklaring till övergångar mellan fast, flytande och gasform.

 

 

Matriser

Ke
KEMI kunskapskrav åk 6,

Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för betyg E - C- A i slutet av årskurs 6.
  • Ke   använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  • Ke   genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  • Ke   använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
E
C
A
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som vattnets kretslopp.
Eleven kan även föra utvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som vattnets kretslopp.
Eleven kan även föra välutvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fvattnets kretslopp.
Dessutom kan eleven berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Dessutom kan eleven berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Dessutom kan eleven berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: