Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hjärtrud

Skapad 2019-06-10 14:38 i Vallatorp Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Att tillsammans med Hjärtrud få värdegrunden att genomsyra hela verksamheten.

Innehåll

Dibbers planeringsmall för undervisning

 

Bilden ovan är från Skolverkets stödmaterial "Kvalitetsarbete i praktiken". Bilden visar de olika steg en undervisningsprocess ska genomgå, samt den ständigt pågående processen som inte har något slut.

Klicka här om du vill läsa "Kvalitetsarbete i praktiken".

 

 Dibbers planeringsmall för undervisning

1. Undervisningsplanering 

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor

 

 • Vad ska läras ut? (Vilka läroplansmål siktar ni mot? Max 2-3 mål per pedagogisk planering)
  Vi vill att barnen ska få utveckla sin självkänsla, självförtroende och identitet.
  Vi vill också att barnen ska få känna att de är viktiga och våga utmana sig själva. Jag vill, jag vågar, jag kan.

 • Varför? (Syfte med undervisningen)
  Lära sig samarbeta, visa hänsyn, respekt och vara rädda om varandra.

 • Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?)
  Genom diskussioner, dockteater, böcker, sånger och samarbetsövningar.
 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 
  På samlingen och när vi arbetar med våra böcker.
 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras? 
  För alla barn i gruppen. Ibland indelat i olika grupper.

       

 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)
  All personal i arbetslaget.

 • Vi vill att barnen ska få utveckla sin självkänsla, självförtroende och identitet.
  Vi vill också att barnen ska få känna att de är viktiga och våga utmana sig själva. Jag vill, jag vågar, jag kan.

   

  _____________________________________________________________________ 

   

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: