Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blåsippan

Skapad 2019-06-10 14:47 i Lövbrunna Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Barn intresse för natur och djur

Innehåll

Dibbers planeringsmall för undervisning

 

Bilden ovan är från Skolverkets stödmaterial "Kvalitetsarbete i praktiken". Bilden visar de olika steg en undervisningsprocess ska genomgå, samt den ständigt pågående processen som inte har något slut.

Klicka här om du vill läsa "Kvalitetsarbete i praktiken".

 

 Dibbers planeringsmall för undervisning

1. Undervisningsplanering 

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor

 

 • Vad ska läras ut? (Vilka läroplansmål siktar ni mot? Max 2-3 mål per pedagogisk planering)

 • Barns intresse för naturens kretslopp
 • Varför? (Syfte med undervisningen)

 • Barnen har visat intresse för insekter
 • Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?)
 • Mycket intresse för djur och natur
 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

 • Barnen

 

 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)

 • Pedagogerna 
 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara

 •  

  Väcka barnens intresse för natur och natur _____________________________________________________________________ 

   

   

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: