Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik Fk - Konservera antal

Skapad 2019-06-10 15:22 i Frötuna skola Norrtälje
Grundskola F Matematik
I kapitlet kommer vi att öva på att göra analsundersökningar, längdundersökningar och vätskemängdsundersökningar.

Innehåll

Tama område - Jämföra antal

Tidsperiod

 • 3 veckor

Centralt innehåll

 • att på olika sätt få uppleva att antalet består om man inte lägger till eller tar bort något

 

Vad ska jag lära mig

 • antalsundersökningar

 

Hur ska jag lära mig det

 • ramberättelse
 • diskussioner
 • lekar
 • laborativt material
 • bild
 • spel
 • uppgifter i arbetsboken, stenciler

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Gr lgr11  -

Matriser

Ma
Matematik Fk - Jämföra antral

Rubrik: Jämföra antal

Jämföra olika antal med varandra.
Behärskar inte
På god väg
Behärskar
Begrepp
• kunna begreppen "lika många", "fler" och "färre" • kunna bilda par
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: