Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppstartsplanering Hajen

Skapad 2019-06-10 15:25 i Dragspelet Haninge
Förskola
Det här är en planering för hur vi startar upp projektet i början av terminen. En planering för de första 5-6 veckorna.

Innehåll

Fokusområde som vi valt: Språk

Syfte: Är att barnen ska utveckla ett rikt språk så att dom kan sätta ord på sina tankar och känslor.

Uppstartsfråga: Vem är jag ?

Avdelningens egna värdeord: 

Trygghet och glädje och lust att lära

Vi utmanar barnen att utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina handlingar.

Så här planerar vi att arbeta med Raster,

 

-Språk, kommunikation​ och förhandling:

Läsgrupper i förförståelse

samling

sång och ramsor

Drama

-Digitalt och ​ analogt:

Green screen

Lär plattor

Projecton

-Normkritik och Normkreativitet:

Vi  kommer försöka att låta barnen prova och utforska green screen genom drama och med sitt berättande berätta sina egna sagor.

-Barns rättigheter:

Vi vill att barnen ska kunna få ett rikt och innehållsrikt språk.

Gruppindelning:

vi kommer dela in barnen i små grupper i den mån det går.

Det här blir vårt observationsfokus:  i leken och vid alla mötesplatser som tex samling lunch och alla rutin situationer

Så här dokumenterar vi: 

vi kommer använda oss av alla lär plattor.

Så här delar vi upp pedagoger:

vi kommer att försöka dela upp oss på två pedagoger i en grupp, och tre pedagoger i den andra gruppen.

Material och miljöer vi erbjuder barnen:

vi kommer tillsammans med  barnen i höst ,forma vår innemiljö.

Tid. Planera tiden: Vi kommer att startat upp hösten genom att använda oss av olika gruppstärkande övningar och lekar.

vi kommer att jobba på barnens trygghet och  att lära känna varandra i våra nya miljöer.

vi kommer också att observera barnen och ge dom små uppdrag som är kopplad till uppstarts frågan

Så här reflekterar vi: Vi reflekterar med barnen under aktiviteterna i alla möten och återkopplar till projektet

under våra reflektioner tar vi upp och använder oss av barnens hypoteser och våra dokumentationer för att driva projektet framåt.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: