Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska årskurs 4 vt-19

Skapad 2019-06-10 16:12 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 9 Engelska
Denna planering sträcker sig över hela terminen och fokuserar på läromedlet "What's up 4", både text- och workbook.

Innehåll

Mål för elev

Du ska under våren träna och lära dig:

- flera ord på engelska.

- förstå enklare texter som du läser eller lyssnar på.

- tala och säga enklare meningar, svara på frågor och delta i samtal på engelska.

- Skriva egna meningar på engelska om olika ämnen. 

Innehåll

Innehållet i boken handlar om olika ämnesområden såsom kläder, hemmet, resor, USA, djur och film. 

Genomförande

Vi kommer under lektionstid att:

- läsa och lyssna på varje kapitel

- gå igenom svåra ord och tillsammans översätta texterna.

- träna på nya ord genom glosläxa.

- arbeta i workbook med en del av de uppgifter som är kopplade till kapitlet.

- fokusera på den grammatik som kapitlet handlar om. 

- ibland göra andra övningar eller lekar som är kopplade till temat.

Redovisning

För att visa mig att du lärt dig så behöver du:

- delta muntligt och skriftligt på lektionerna

- träna på glosläxorna

- arbeta i workbook 

 

Elevinflytande

Förförståelse gås igenom inför varje nytt kapitel. Tillsammans går vi igenom saker som de ser på bilderna. 

Elevinflytande sker genom t.ex valfria glosor, alternativa uppgifter m.m

Matriser

En
Bedömningen gäller

Når ännu inte upp till steg 1
Steg 1
Steg 2
Steg 3
Engelska
Förmågan att förstå tal och skrift
  • En
Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkel engelska som talas lugnt och tydligt om saker du känner till. Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkla texter som handlar om saker du känner till. Du kan beskriva och kommentera innehållet i talad engelska på ett enkelt sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett ganska bra sätt. Du kan beskriva och kommentera innehållet i texter på ett enkelt sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett ganska bra sätt.
Du kan förstå det mesta av innehållet i enkel engelska som talas lugnt och tydligt om saker du känner till. Du förstår tydliga detaljer i det som sägs. Du kan förstå det mesta av innehållet i enkla texter som handlar om saker du känner till. Du förstår tydliga detaljer i texterna. Du kan beskriva och kommentera innehållet i talad engelska på ett enkelt sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett bra sätt. Du kan beskriva om och kommentera innehållet i texter på ett enkelt sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett bra sätt.
Du kan förstå innehållet i enkel engelska som talas lugnt och tydligt om saker du känner till. Du förstår viktiga detaljer i det som sägs. Du kan förstå innehållet i enkla texter om saker du känner till. Du förstår viktiga detaljer i texterna. Du kan beskriva och kommentera innehållet i talad engelska på ett utvecklat sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett mycket bra sätt. Du kan beskriva om och kommentera innehållet i texter på ett utvecklat sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett mycket bra sätt.
Engelska
Förmågan att använda strategier för att förenkla förståelsen
  • En
Du kan välja och använda någon metod för att lättare förstå innehållet när du lyssnar. Du kan välja och använda någon metod för att lättare förstå innehållet när du läser. Du kan välja enkla texter från olika medier och använda dem på ett ganska bra sätt när du skriver och pratar. Du kan välja enkel engelska som du hör från olika medier och använda den på ett ganska bra sätt när du skriver och pratar.
Du kan välja och använda några metoder för att lättare förstå innehållet när du lyssnar. Du kan välja och använda några metoder för att lättare förstå innehållet när du läser. Du kan välja enkla texter från olika medier och använda dem på ett bra sätt när du skriver och pratar. Du kan välja enkel engelska som du hör från olika medier och använda den på ett bra sätt när du skriver och pratar.
Du kan välja och använda några metoder för att lättare förstå innehållet när du lyssnar. Du kan välja och använda några metoder för att lättare förstå innehållet när du läser. Du kan välja enkla texter från olika medier och använda dem på ett mycket bra sätt när du skriver och pratar. Du kan välja enkel engelska som du hör från olika medier och använda den på ett mycket bra sätt när du skriver och pratar.
Engelska
Förmågan att formulera sig i tal och skrift
  • En
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du gör olika enkla muntliga redovisningar. Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du skriver olika texter. Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du pratar med andra. Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du skriver till andra.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du gör olika enkla muntliga redovisningar. Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du skriver olika texter. Du kan göra enkla förbättringar av dina muntliga redovisningar och av dina texter så att de blir tydligare och mer varierade. Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du pratar med andra. Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du skriver till andra.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du gör olika enkla muntliga redovisningar. Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du skriver olika texter. Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du pratar med andra. Du anpassar dig på något sätt till de som lyssnar, till budskapet och till situationen. Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du skriver till andra. Du anpassar dig på något sätt till de som läser, till budskapet och till situationen.
Engelska
Förmågan att anpassa språket efter olika situationer och
  • En
Du kan göra några enkla förbättringar av dina muntliga redovisningar och av dina texter så att de blir tydligare och mer varierade. Du kan välja och använda någon metod som gör att du lättare förstår och blir förstådd när du pratar. Du kan välja och använda någon metod som gör att du förstår och bli förstådd när skriver till andra.
Du kan göra enkla förbättringar av dina muntliga redovisningar och av dina texter så att de blir tydligare och mer varierade. Du kan välja och använda några metoder gör att du lättare förstår och blir förstådd när du pratar. Du kan välja och använda några metoder som gör att du förstår och bli förstådd när du skriver till andra.
Du kan göra enkla förbättringar av dina muntliga redovisningar och av dina texter så att de blir tydligare och mer varierade. Du kan välja och använda flera metoder gör att du lättare förstår och blir förstådd när du pratar. Du kan välja och använda flera metoder som gör att du förstår och bli förstådd när du skriver till andra
Engelska
Förmågan att reflektera om hur engelska används i olika delar av världen.
  • En
Du kan kommentera på ett enkelt sätt hur man lever och vad man gör i länder där man pratar engelska. Du jämför det på ett enkelt sätt med vad du själv varit med om och vad du kan.
Du kan kommentera på ett enkelt sätt hur man lever och vad man gör i länder där man pratar engelska. Du jämför det på ett enkelt sätt med vad du själv varit med om och vad du kan.
Du kan kommentera på ett utvecklat sätt hur man lever och vad man gör i länder där man pratar engelska. Du jämför det på ett enkelt sätt med vad du själv varit med om och vad du kan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: