Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Art - Mulle Meck - 19/20

Skapad 2019-06-11 10:00 i Friskolan Metis Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Slöjd Bild
Under detta projekt kommer du att lära dig olika teckningstekniker. Du kommer också att tillverka en "maskin" i trä och måla ett stilleben.

Innehåll

Undervisning

v. 39 Upptakt

Vi tittar på ett bildspel med olika maskiner, konstverk, skisser och teckningar av Da Vinci. Börja skissa på en egen maskin som du ska bygga. Denna skiss måste vara färdig v. 40

 

v. 40 

Planering och skissarbete. Ska vara klart denna vecka.

 

v. 41- 46

 

Grupp 1: Källe - Bygga maskin

Grupp 2: Metis - Teckningsuppgifter, stilleben

Grupp 3: Metis -   Teckningsuppgifter, stilleben

 

v. 47 -  50

Grupp 1: Metis - Teckningsuppgifter, stilleben

Grupp 2: Källe - Bygga maskin

Grupp 3: Metis -   Teckningsuppgifter, stilleben

 

v. 2 - 6

Grupp 1: Metis - Teckningsuppgifter, stilleben

Grupp 2: Metis -   Teckningsuppgifter, stilleben

Grupp 3: Källe - Bygga maskin

 

Redovisning

Du visar upp din maskin och ditt stilleben vid skolans temaredovisning

 

Presentation

Du skriver i din artdagbok där du även lägger in bilder efter varje arbetspass.

Du visar upp din maskin och ditt stilleben vid läsårets andra temaredovisning.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  4-6
 • Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6

Matriser

Sl Bl
Art - Mulle Meck - 19/20

Bild

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Teknik och material
I arbetet kan du använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet kan du använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande sätt.
I arbetet kan du använda olika tekniker, verktyg och material på ett i väl fungerande sätt.
Problemlösning
Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt.
Presentation
Du presenterar dina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Du presenterar dina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Du presenterar dina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Omdöme
Du kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Du kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Du kan ge väl utvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Bildanalys
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Du kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.

Slöjd

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Jag kan rita (formge) och visa enkla förslag eller modeller till slöjdarbeten med lite hjälp
Jag kan formge och visa idéer, skisser eller modeller till slöjdarbeten.
Jag kan formge och visa idéer,skisser eller modeller till slöjdarbeten på ett självständigt sätt.
Jag väljer material till mitt slöjdarbete, med hjälp av min lärare.
Jag väljer material, färg och form på mitt slöjdarbete och förklarar mina val med tanke på utseende och funktion.
Jag vet hur färg, form och material påverkar utseendet och funktionen. Jag är miljö- och kostnadsmedveten.
Jag kan med viss hjälp följa en instruktion eller min arbetsbeskrivning
Jag kan arbeta efter instruktioner, ritningar, mönster eller mina arbetsbeskrivningar.
Jag arbetar självständigt efter instruktioner, ritningar, mönster eller arbetsbeskrivningar och kan använda tidigare erfarenheter.
Jag kan med hjälp av min lärare välja arbetsmetod/teknik
Jag kan ofta ge förslag på lämplig arbetsmetod/teknik.
Jag väljer ofta självständigt arbetsmetod/teknik.
Jag kan med hjälp av min lärare välja och använda verktyg och redskap.
Jag kan med viss hjälp välja lämpliga verktyg och red- skap och kan hantera dessa.
Jag väljer ofta självständigt verktyg och redskap och kan hantera dessa.
Jag får viss hjälp med utseende, funktion och slutfinish på mitt slöjdarbete.
Jag tar eget initiativ vad gäller utseende, funktion och slutfinish vid genomförandet av slöjdarbetet
Jag tar eget initiativ och är självständig när det gäller utseende, funktion och slutfinish vid genomförandet av slöjdarbetet.
Jag tar ansvar för mitt arbete.
Jag är rädd om mitt arbete och håller ordning på mitt och skolans material. Jag följer instruktioner och skyddsföreskrifter.
Jag tar stort ansvar för mitt arbete och för helheten i slöjdsalen.
Jag kan berätta bra och mindre bra saker om min arbetsinsats och enkelt beskriva slöjdprocessen.
Jag kan förklara och motivera olika steg i slöjdprocessen.
Jag kan på ett utförligt sätt beskriva min arbetsinsats och min produkt med tanke på funktion och utseende.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: