Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 3

Skapad 2019-06-11 10:18 i Västra Ramlösa skola Helsingborg
Grundskola 3 Matematik
Matematik år 3

Innehåll

Matematik

I årskurs 3 kommer du i matematiken få arbeta med områden som vikt, längd, tid, pengar, former, mönster, enkla bråkformer och de fyra räknesätten. Du kommer få träna på att förstå och analysera begrepp. Vi kommer arbeta med problemlösning, ha praktisk matematik och jobba med skriftliga räkneuppgifter. Du kommer att få utveckla din förmåga att förstå och använda det matematiska språket både muntligt och skriftligt.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

Undervisningens innehåll

Vad?

Du ska kunna:

 • läsa och skriva tal samt ange siffrors värde i talen inom heltalsområdet 0-10000
 • jämföra, storleksordna och dela upp tal inom heltalsområdet 0-10000
 • beskriva mönster i enkla talföljder
 • hantera matematiska likheter
 • förklara vad addition och subtraktion står för och deras samband med varandra med hjälp av till exempel konkret material eller bilder
 • med hjälp av de fyra räknesätten räkna i huvudet när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20
 • addera och subtrahera tal med hjälp av skriftliga räknemetoder när talen och svaren ligger inom talområdet 0-200
 • beskriva föremåls och objekts placeringar med hjälp av vanliga och enkla lägesbestämningar (på, under, över, framför, bakom, brevid)
 • beskriva, jämföra och namnge vanliga tvådimensionella (triangel, cirkel, kvadrat, rektangel) och tredimensionella (kon, klot, kub) geometriska objekt:
 • konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkla förstoring och förminskning
 • göra enkla jämförelser av olika längd, massor, volym och tider
 • växla 10 kronan, 20, 50, 100, 1000 - lappen på minst ett sätt
 • hela klockan i analog tid
 • de fyra räknesättens egenskaper

Hur?

I matematikundervisningen kommer du att få träna genom att:

 • ha praktisk matematik
 • samtala kring och om matematik
 • diskutera matematik i olika gruppsammansättningar
 • räkna matematik med hjälp av matematikboken och/eller olika arbetsblad
 • lyssna och deltaga vid genomgångar
 • använda dig av olika strategier
 • arbeta med problemlösning genom öppna frågor
 • arbeta med taluppfattning
 • göra egna räknesagor
 • mäta, jämföra och uppskatta tid, vikt, massor, volym och längd
 • jämföra och storleksordna siffror och konkreta föremål
 • jämföra olika saker med hjälp av olika matematiska hjälpmedel
 • spela spel
 • digitala verktyg
 • aktivit deltaga i matematikaktiviteter

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

 • resonera och kommunicera
 • hantera räkneproceduren
 • analysera begrepp
 • lösa problem

Bedömningen sker fortlöpande genom observationer och skriftliga och muntliga övningar, presentationer samt samtal. Bedömnig kommer även att ske via nationella prov.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • får möjligheter att arbeta ämnesövergripande
  Gr lgr11
 • svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: