Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska årskurs 3

Skapad 2019-06-11 10:28 i Västra Ramlösa skola Helsingborg
Grundskola 2 Svenska
Svenska årskurs 3

Innehåll

Här skriver du arbetsområdets namn

I årskurs 3 kommer du att få arbeta med arbetssområden som läsa, skriva, tala och lyssna i svenska. Du kommer att få träna genom att använda det svenska språket i samtliga ämnen. Du kommer att  få utveckla din förmåga att förstå och använda det svenska språket i olika situationer.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

Undervisningens innehåll

Undervisningen i svenska kommer att innehålla:

Vad?

Du ska kunna:

 • läsa för att lära
 • läsa olika typer av texter
 • läsa med flyt
 • visa förståelse för det du läst och se budskapet/hitta poänger i texten.
 • skiva meningar med stor bokstav och punkt
 • skriva en berättelse med början, mitten och slut.
 • skriva så andra förstår vad jag menar
 • stava vanliga förekommande ord
 • ge och ta muntliga instruktioner
 • berätta längre berättelser så poängen blir tydlig
 • lyssna och tala i grupp
 • återberätta och bearbeta det du läst
 • använda olika strategier för att söka information

Hur?

I undervisningen kommer du att få träna genom att:

 • läsa skönlitterära böcker och bearbeta dem skriftligt och muntligt (Nivåläsning)
 • läsa vingböcker för att träna din läsförståelse.
 • läsa olika typer av texter, faktaböcker, tidningar, instruktioner etc.
 • tala och samtal i grupper
 • göra en muntlig presentation
 • ha rättstavning
 • lära dig använda ordlista
 • lära dig använda olika strategier för att söka fakta (internet, böcker, tidningar) och att kritiskt granska
 • skriva olika typer av texter, faktatext, sagor, berättelser etc.
 • ordförståelse

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

 • Samtala kring läsförståelse
 • Högläsning
 • Skriva texter
 • Tala inför grupp
 • känna igen hela ord
 • förstå det du läser
 • kunna läsa och förstå olika texter
 • berätta och motivera dina val och åsikter

Bedömningen sker fortlöpande genom observationer, skriftliga och muntliga övningar, presentation samt samtal. Se vidare bedömning i "Nya språket lyfter F-5".

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: