👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppstartsplanering Mangon

Skapad 2019-06-11 11:00 i TRUMMAN Haninge FSK/GR
Förskola
Det här är en planering för hur vi startar upp projektet i början av terminen. En planering för de första 5-6 veckorna.

Innehåll

Fokusområde som vi valt: Stillhet rörelse, balans

Syfte: Att få utforska i eget tempo.

Uppstartsfråga: Vad kan man rama in ihop med greensceen?

Avdelningens egna värdeord: Tillsammans lär vi oss av varandra.

Så här planerar vi att arbeta med Raster,

-Språk, kommunikation​ och förhandling: Vi pratar och diskuterar tillsammans med barnen och för en daglig dialog ihop med dilemmafrågor. Vi sätter ord på det vi gör, använder oss av internet tillsammans med barnen för att söka kunskap tillsammans, läser och berättar sagor. Vi uppmuntrar barnen att prata deras hemspråk för att lära oss.

-Digitalt och ​analogt: Inramning i greenscreen. Vi planerar att ge barnen en förförståelse för källkritiskt tänkande genom att manipulera bilder med hjälp av green screen. Vi vill prova att proijicera från två håll, vad händer i brytpunkten? Proijicering ihop med greenscreen, går det? Hur blir det?                            Vi dokumenterar ihop med barnen och låter barnen bekanta sig med lärplattan genom att rita ihop med projicering, använda appar för green screen.

-Normkritik och Normkreativitet: Vi arbetar utifrån normkreativitet i vår miljö och tillsammans med barnen, vem bestämmer vad som är rätt eller fel? Vi använder oss av oidentifierat material, mycket genom återbruk och återskapande.

-Barns rättigheter: Genom att lyssna och observera barnen kan vi ge barnen inflytande och få barnen mer delaktiga i utbildningen. Vi uppmuntrar barnen att uttrycka deras åsikter med ord eller genom att visa oss.

Gruppindelning: Vi jobbar mest i flexibla grupper där indelningen sker utifrån barnens intressen.

Det här blir vårt observationsfokus: Vilka småkryp finner barnen intresse i ute på vår gård?

Så här dokumenterar vi: Vi använder oss av att dokumentera barnens läroprocesser och låter barnen vara med och berätta vad de gör på bilderna i dokumentationerna.  Alla barn har lärloggar i Unikum där vi varje månad lägger in minst ett inlägg per barn, samt att vi gör avdelingslärloggar varje vecka, vi har bra struktur för att få detta att fungera. Vi skriver SKA i Unikum varje månad, vi använder också instagram. Vi planerar att använda oss av tankekartan vi jobbade med under planeringsdagen, den med uppstartsfrågan, fortsätta att sätta upp det vi ser och hör barnen säga och göra så vi får ett råmaterial att utgå ifrån vid våra reflektioner.

Så här delar vi upp pedagoger: Vi har en föränderlig superstruktur, som vi ser över med jämna mellanrum, utifrån barngruppen.

Material och miljöer vi erbjuder barnen: På vår avdelning har vi natur, bygg och sorterings -material, oidentifierat material, material för skapande, digitala miljöer. Rum i rummen.

Tid. Planera tiden: Vi strukturerar utbildningen efter vilka barn vi har på avdelningen. Vi planerar att vara ute på vår gård på den plats vi valt under planeringsdagen (lilla "skogen" på baksidan). Vi vill se vilka småkryp barnen finner intresse för på vår gård. Material som behövs är förstoringsglas, burkar, hinkar, spadar, greenscreenplattor, ramar och lärplattan.  Förbereder gör vi de dagar vi är tre pedagoger på schemat klockan 8, under vilan och när vi är tre pedagoger under mellanmålet, och tillsammans med barnen. Reflekterar gör vi dagligen tillsammans med barnen i samling, under lunch och mellan mål och i barnens lek. Vi pedagoger har gemensam schemalagd reflektion en gång i veckan.

Så här reflekterar vi: Vi planerar att använda oss av tanke kartan, och av tidigare SKA arbete och planeringar.