Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sv/sva: Läsa/Skriva/förstå - åk 2 ht-19

Skapad 2019-06-11 11:06 i Raus Planterings skola Helsingborg
Hur tränas förmågorna i svenska år 2?
Grundskola 2 Svenska
v 35-41 :Du kommer att arbeta mycket med att läsa och förstå det du läser. Du kommer att arbeta ensam och i par. Du ska få flyt i din läsning. Du kommer att få svara på frågor skriftligt. Du ska svara med hela meningar.

Innehåll

I arbetet med svenska får du utveckla ditt språk och dina förmågor att tänka, kommunicera, läsa och skriva.

 

 Syfte:

Undervisningen i sv/sva syftar till att du ska utveckla dina förmågor att:

*Kunna skriva olika texter med tydlig handling så att andra förstår.

*Kunna läsa och förstå olika typer av texter för att uppleva och lära.

*Kunna söka fakta och presentera det du lärt dig.

 

 Centralt innehåll:

Läsa och skriva

*Läsa olika texter med flyt, t ex skönlitterära texter, faktatexter

och instruktioner.

*Skriva berättande, återgivande och beskrivande texter och instruktioner, för hand och på dator.

*Skriva hela meningar med stor bokstav, punkt och frågetecken.

*Kunna stava ord som du själv ofta använder.

 

Tala och lyssna

*Berätta något inför kamraterna så att de förstår.

*Delta aktivt i samtal.

*Lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

*Kunna ta och ge korta instruktioner.

 

Språkbruk

* Språkliga strategier för att minnas och att lära, t ex tankekartor.

* Ord och begrepp.

* Använda lämpligt tonläge.

* Skillnader mellan tal- och skriftspråk.

 

Informationshantering

*Kunna söka information ur någon anvisad källa och återge 

grundläggande delar av informationen i enkla former av fakta texter/

beskrivande texter.

 

Så här tränar vi: (v:35-41)

*Parläsning: Läsa och svara på frågor i par. Du kommer att läsa både skönlitterära böcker och fakta böcker.

*Läsläxa varje vecka: Läsa och svara på frågor skriftligt. Du tränar hemma och sen läser du för en vuxen i skolan.

*"Svenskbiten"/annan arbetsbok: Här tränar du på att läsa instruktioner och sen följa dem skriftligt. Du tränar både läsförståelse och att utveckla din skrift.

 * VL, vägledd läsning 2 ggr/v i liten nivågrupperad grupp.

  

Bedömning:

Vi kommer att bedöma hur du: (v 35-41)

 


 


  


 

  

  

 

 


 

 

 

 

 

- kan läsa en anpassad text med flyt
- kan förstå det du läser.
- kan skriva fullständiga meningar.
- kan stava ord som du brukar använda i dina egna texter.
-använder stor bokstav, punkt och frågetecken.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: