Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa1 Läsåret 2020-21

Skapad 2019-06-11 12:16 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Idrott och hälsa
Välkommen till kursen idrott och hälsa1 här på Rodengymnasiet. Vi kommer att jobba praktiskt med många olika aktiviteter och idrotter. Vi kommer även att ha teorilektioner på olika moment som finns i kursupplägget.

Innehåll

 

 

Uppgifter

Matriser

Idr
Idrott och hälsa1

F
E
D
C
B
A
Rörelsekvaliteter
Utveckla kroppslig förmåga.
Åtgärd krävs
Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan.
Med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter.
Med säkerhet, komplex karaktär,
ex Jogginguppgift
Olika moment med utvecklingsbehov och säkerhet.
Åtgärd krävs
Eleven kan bedöma sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig förmåga och kan med viss säkerhet välja områden och metoder för träning, ta ett aktivt ansvar för att genomföra dessa samt med enkla omdömen värdera resultatet.
Eleven kan bedöma sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig förmåga och kan med viss säkerhet välja områden och metoder för regelbunden träning, ta ett aktivt ansvar för att genomföra dessa samt med nyanserade omdömen värdera resultatet.
Eleven kan bedöma sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig förmåga och med säkerhet välja områden och metoder för regelbunden träning, ta ett aktivt ansvar för att genomföra dessa samt med nyanserade omdömen värdera resultatet i relation till träningsmetodernas teorier. Dessutom kan eleven anpassa sin träning till variationer i förutsättningarna.
Praktisk
Naturmiljö, friluftsliv, livsstil.
Åtgärd krävs
Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra aktiviteter i naturmiljöer.
Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra aktiviteter i naturmiljöer.
Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra aktiviteter i naturmiljöer.
Teori
Naturmiljö, friluftsliv, livsstil
Åtgärd krävs
Dessutom kan eleven översiktligt diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och översiktligt beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och samhället i övrigt.
Dessutom kan eleven utförligt diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och utförligt beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och samhället i övrigt.
Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och utförligt och nyanserat beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och samhället i övrigt.
Praktisk
Ergonomi
Åtgärd krävs
Eleven kan med viss säkerhet anpassa sina rörelser ergonomiskt till olika situationer och översiktligt diskutera hur arbets- och studiemiljöer kan anpassas till människan.
Eleven kan med viss säkerhet anpassa sina rörelser ergonomiskt till olika situationer och utförligt diskutera hur arbets- och studiemiljöer kan anpassas till människan.
Eleven kan med säkerhet anpassa sina rörelser ergonomiskt till olika situationer och utförligt och nyanserat diskutera hur arbets- och studiemiljöer kan anpassas till människan.
Teori
Ergonomi
Åtgärd krävs
Eleven kan översiktligt redogöra för de krav som olika situationer ställer på ergonomisk anpassning av rörelser.
Eleven kan utförligt redogöra för de krav som olika situationer ställer på ergonomisk anpassning av rörelser.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för de krav som olika situationer ställer på ergonomisk anpassning av rörelser.
Teori/teoriprov
Beskriva aktiviteter och livsstilens betydelse för den kroppsliga hälsan
Åtgärd krävs
Eleven beskriver översiktligt aktiviteternas och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan.
Eleven beskriver utförligt aktiviteternas och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan. Beskrivningen innehåller förklaringar med koppling till relevanta teorier.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat aktiviteternas och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan. Beskrivningen innehåller förklaringar med koppling till relevanta teorier.
Visar hänsyn. Nödsituation, HLR, LABC.
Åtgärd krävs
Eleven visar i utövandet av idrott, motion och friluftsliv hänsyn till sin egen och andras säkerhet och kan i samråd med handledare vidta åtgärder vid skada eller nödsituation. När eleven samråder med handledare kan hon eller han med viss säkerhet bedöma den egna förmågan och situationens krav.
Eleven visar i utövandet av idrott, motion och friluftsliv hänsyn till sin egen och andras säkerhet och kan efter samråd med handledare vidta åtgärder vid skada eller nödsituation. När eleven samråder med handledare kan hon eller han med viss säkerhet bedöma den egna förmågan och situationens krav.
Eleven visar i utövandet av idrott, motion och friluftsliv hänsyn till sin egen och andras säkerhet och kan efter samråd med handledare vidta åtgärder vid skada eller nödsituation. När eleven samråder med handledare kan hon eller han med säkerhet bedöma den egna förmågan och situationens krav.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: