Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppstartsplanering Lodjur

Skapad 2019-06-11 12:51 i Trombonen Haninge
Förskola
Det här är en planering för hur vi startar upp projektet i början av höstterminen under de första 5-6 veckorna

Innehåll

Fokusområde som vi valt:

Naturen levande och icke levande

Syfte:

Syftet med kommande projekt är att barnen ska få en förförståelse att allting påverkar varandra.  Genom att under året få undersöka på olika sätt hur träden påverkar oss och vi dem.

Detta för att barnen ska få en djupare förståelse för vår närmiljö, och hur allting hänger ihop, och att de är lika viktigt att värna och visa respekt om vår natur och allt i denna, som att respektera varandras likheter och olikheter.

Uppstartsfråga:

Hur påverkar träden oss och vi dem! Är de vi tänker att vi vill arbeta med under året! men barnen får börja själva och fundera kring hur träd fungerar, och därifrån får vi se vart projektet tar oss.

Avdelningens egna värdeord: 

Förutom kommunens värdeord, där vi framförallt kommer att arbeta kring:

Hållbar utveckling

Ett lugnare tempo

Demokrati och solidaritet

Kreativitet och fantasi

så har vi på avdelningen pratat kring allas likvärd och att vi ska respektera varandra ha god sammanhållning. Vilket vi tycker är viktigt då vi både är en ny barn och personalgrupp.

Så här planerar vi att arbeta med Raster,

-Språk, kommunikation​ och förhandling:

Här vill vi utveckla en läs och bokkultur där de i vår vardag finns böcker och lässtunder tillgängliga under större delen av dagen. Vi vill även fortsätta ha olika typer av samlingar i både större och mindre grupper under dagen.

-Digitalt och ​analogt:

I början tänker vi att vi fortsätter titta nära med USB ägget, men också introducerar green screen.

-Normkritisk och Normkreativitet:

Här tänker vi pedagoger att vi kan vara normkreativa i så mycket mer än genus, tex i det digitala, i struktur, förhållningssätt osv . Vad kan vi både barn och pedagoger tänka/analysera om  och kring i vår vardag. så även barnen får med sig ett normkreatift arbetssätt

-Barns rättigheter:

Här kommer tankarna och de vi har arbetat med tidigare kring att alla får vara med och påverka ha sina åsikter och alla respekterar varandra. 

Gruppindelning:

Vi kommer dela in oss i mindre grupper under större delen av dagen. Dessa grupper är inte fasta grupperingar, utan är flexibla beroende på vad vi ska göra och hur vi ska göra. samt att barnen har möjlighet att påverka valen, i viss utsträckning.

Det här blir vårt observationsfokus:

Vi kommer fokusera på barnens tankar och idéer kring hur träden fungerar. För att komma in på vår uppstart fråga Hur påverkar träden oss och vi dem.

Detta kommer ske både på gården, i skogen och på avdelningen!

Observationsmetoder vi kommer använda oss av, det vi var och en känner oss bekväma med. Men vi kommer att dokumentera det vi ser att barnen har för  funderingar kring hur ett träd fungerar. Som vi sedan reflekterar kring både barn och pedagoger för att kunna gå vidare i projektet.

Så här dokumenterar vi:  

 Både barnen och pedagogerna kommer att ha möjlighet att dokumentera projektet. Barnen är delaktiga i sina egna lärloggar och vad vi publicerar till avdelningen. Denna dokumentation görs helt eller delvis tillsammans med barnen på avdelningen. SKA görs om de är möjligt på avdelning annars under reflektionstid.

Så här delar vi upp pedagoger:

Till och börja med så kommer både vi i personalgrupp och barngruppen arbeta ihop oss till en gemensam grupp. Vi kommer arbeta i mindre grupper där vi alla har fokus på hur träden fungerar. 

Material och miljöer vi erbjuder barnen:

Våra miljöer kommer genomsyras av projektet och vara inspirerande, lockande och undersöknings bara. Detta så projektet kan vara levande under hela dagen och barnen har tillfälle att reflektera och undersöka när deras frågor och funderingar dyker upp.

Miljöer kommer utvecklas och förändras tillsammans med projektet utefter barnens tankar och idéer.

Tid. Planera tiden:

På reflektionstid gör vi en grovstruktur över kommande vecka. Dessa tankar kan förändrar beroende på oförutsedda händelser. Så man måste kunna vara flexibel kring nya upplägg varianter av upplägg. Projektet ska vara levande hela dagen!

 

Så här reflekterar vi:

Vi reflekterar med barnen och med varandra i vardagen så som samlingar, lunch, i hallen, på gården osv.

Här kan vi använda oss av digitala verktyg så som projektorn, lärplattan men även analoga så som rita skapa de tankar och idéer vi och barnen har. 

Vi pedagoger reflekterar och analyserar sedan både barnens och våra tankar på reflektionstid.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: