Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppstartsplanering Myggan

Skapad 2019-06-11 13:06 i Tamburinen Haninge
Förskola
Det här är en planering för hur vi startar upp projektet i början av terminen. En planering för de första 5-6 veckorna.

Innehåll

Fokusområde som vi valt: Natur - Levande icke levande

Syfte: Syftet med vår uppstartsplanering är att stärka vår gruppdynamik samt skapa trygghet och VI-känsla hos hela gruppen. Utifrån det kan vi sedan arbeta vidare med vårt projekt i den riktning som barnens intresse tar oss.

Uppstartsfråga: Hur kan vi tillsammans med barnen bygga upp en gruppkänsla?

Avdelningens egna värdeord: Trygghet, Naturnära, Gemenskap, VI-känsla, Nyfikenhet

Så här planerar vi att arbeta med Raster,

-Språk, kommunikation​ och förhandling: Vi tänker arbeta med våra kompisböcker tillsammans med känslobilder, detta för att underlätta barnens konflikthantering och förståelse för andras känslor. Vi tänker även använda oss av både gamla och nya sånger med koppling till empati och gemenskap.

-Digitalt och ​analogt: Vi tänker använda oss av lärplattan för att projicera upp "just dance" på väggen så barnen får dansa och sjunga tillsammans under vår diskolampa. Detta är något som har intresserat dom tidigare. Vi ska även använda lärplattan till att projicera upp rörelsesånger. Analogt tänker vi fokusera på att göra tillsammans under dessa veckor - måla, rita, dansa, bygga och lera. Vad kan man göra tillsammans? Blir utgångspunkten i det arbetet.

-Normkritik och Normkreativitet: Vi kommer att arbeta med könsneutralt material där barnen själva får välja vad dom vill leka med och hur dom vill leka. Vi i arbetslaget diskuterar att alla barn ska behandlas likvärdigt och få ta lika mycket plats i barngruppen. Vi tycker att det är viktigt att alla får vara precis som dom vill och bli sedda.

-Barns rättigheter: Vi kommer att arbeta med våra kompisböcker (baserade på barnkonventionen) och boken barns rätt där det synliggörs vad alla barn faktiskt har rätt till både här i förskolan men också hemma.  

Gruppindelning: Vi kommer att dela in barnen i smågrupper både när vi går iväg på utflykt och när vi kommer att arbeta inne på avdelningen.

Det här blir vårt observationsfokus: Vi kommer att fokusera på att hitta ingången till vår projekterande efter sommaren. Har barnen fortfarande ett intresse för växter och odling? Vill barnen fördjupa sig mer inom växter? Har barnen ett intresse för när växter dör och återupplivs? 

Så här dokumenterar vi: Vi använder oss av lärplattan för att ta bilder, men skulle också vilja testa att filma vissa aktiviteter för att fånga helheten. Vi använder oss även av lärloggar för att se tillbaka på vad vi har gjort med barngruppen.

Så här delar vi upp pedagoger: En ordinarie personal blir resurs åt ett nytt barn hos oss och därefter är vi tre pedagoger. Vi delar upp barngruppen efter ansvarsbarn så att man kan följa barnens utveckling med lärloggar och samtal med föräldrar.

Material och miljöer vi erbjuder barnen: Vi kommer att gå iväg till skogen tillsammans med barnen där vi dels kommer att samla naturmaterial för att ta med oss tillbaka till avdelningen. I skogen kommer vi också tänka gruppstärkande, bland annat bygga koja tillsammans och leta spår efter djur i naturen. Och även äta frukt gemensamt i skogen. På avdelningen har vi byggt upp nya mötesplatser utifrån barnens intresse exempelvis skogen, babblarna och affärsstånd där barnen även kommer att mötas i höst. Vi tänker att avdelningens mötesplatser ständigt är i rörelse och under utveckling. Vi har även våra mobila stationer där barnen bland annat ska få mötas kring lera, playdo deg, måla, rita, bygga och läshörna.

Tid. Planera tiden: Vi tänker ha en fast dag då vi ska gå iväg till skogen på förmiddagen, väl där kommer barnen få möjlighet att ta med sig naturmaterial tillbaka till avdelningen. När vi sedan har projektdag kan vi använda oss av det material som vi samlat in i skogen. Vi tänker ha två projektdagar i veckan där vi kan dela barnen på hälften, där halva gruppen hinner göra planeringen ena dagen och den anar halvan den andra dagen, detta för att vi inte ska behöva stressa i vår planering och alla barn får god tid på sig.

Så här reflekterar vi: Vi kommer att reflektera tillsammans med arbetslag under planeringstiden samt tillsammans med barnen under samling. Detta gör vi med hjälp av materialet på lärplattan.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: