Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppstartsplanering Pingvinen

Skapad 2019-06-11 13:25 i Dragspelet Haninge
Förskola
Det här är en planering för hur vi startar upp projektet i början av terminen. En planering för de första 5-6 veckorna.

Innehåll

Fokusområde som vi valt: Stillhet, rörelse, balans

Syfte: Vi pedagoger tänker att det är en uppstartsfråga som inte är alltför svår för barnen att förstå oavsett ålder eller språkkunskaper. Vad rör sig är en utforskningsbar fråga som funkar både inne och ute.

Uppstartsfråga: Vad rör sig?

Avdelningens egna värdeord: Vi utgår ifrån dom kommunövergripande värdeorden.

Så här planerar vi att arbeta med Raster:

-Språk, kommunikation​ och förhandling: Fortsätter med högläsning då barnen ständigt behöver få möjlighet till att utveckla språk och ordförråd, begreppsbildning tänker vi pedagoger att vi medvetet kan använda oss utav i det mesta dagligen såsom över, under, framför, bakom då vi tror att dessa begrepp kommer att komma naturligt hos barnen när vi arbetar med rörelse på olika sätt i projektet.

Språk och kommunikation känner vi går hand i hand och är något som vi kan ta fram mer hos barnen denna termin tex på samlingen i form utav sånger som är kopplade till projektet.

-Digitalt och ​analogt: Vi kommer att använda oss utav lärplattorna tillsammans med barnen och för egen del. Samt även använda oss utav det analoga i form utav skapande med olika material.

-Normkritik och Normkreativitet: Vi tänker att vi fortsätter att arbeta med hur man är en bra kompis, att alla barn har "rättigheter" och "skyldigheter". Uppstartsfrågan som vi har valt tänker vi är så okodad att den kan leda oss med barnen in på olika vägar.

-Barns rättigheter: Vi tänker att barnen har rätt till utforskande som leder till ett lärande, att vi pedagoger behöver stötta och leda in barnen när dom behöver. Att vi behöver försöka se alla barn och inte bara dom som syns eller hörs.

Gruppindelning: Vi kommer att starta upp med flexibla grupper och ha samarbete med avdelning delfinen och sälen. "Vi känslan" kommer att vara i fokus på tex samlingen och hur man är en bra kompis.

Det här blir vårt observationsfokus: I dom flexibla grupperna kommer vi att observera vad som rör sig både inne och ute.

Så här dokumenterar vi: Vi använder lärplattor och papper och penna.

Så här delar vi upp pedagoger: 1 pedagog som resurs, 1 pedagog som gör aktivitet med några barn, 1 pedagog som dokumenterar, 1 pedagog som är med övriga barn.

Material och miljöer vi erbjuder barnen: Bokhörnor, samlingsmaterial med väderkort, sånger kopplat till rörelse och väder/årstiden. CD- fodral till uppstartsfrågan på tex samlingen eller i dom flexibla grupperna.

Tid. Planera tiden: Vi tänker att vi börjar med aktiviteter på förmiddagarna och utgår ifrån barnens ork och intresse. Vi behöver ta tid till att samarbeta och hjälpas åt i arbetslaget genom att planera och strukturera hur vi delar upp oss. Se ovan. Reflektionstid för förberedelse finns redan schemalagt.

Så här reflekterar vi: Utifrån en bestämd aktivitet tänker vi att vi reflekterar med barnen under aktiviteten samt att vi pedagoger reflekterar tillsammans innan och efter för att projektet ska fortsätta framåt.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: