Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppstartsplanering Bananen

Skapad 2019-06-11 13:27 i Trumman Haninge
Förskola
Det här är en planering för hur vi startar upp projektet i början av terminen. En planering för de första 5-6 veckorna.

Innehåll

Fokusområde som vi valt:

  • Stillhet- rörelse- balans

Syfte: Syftet är att skapa enkla former ut av natur material och återvinning för att öka barnens kunskap och sätta igång lärprocessen om skapande på ett enkelt sätt

Uppstartsfråga: Hur skapar man form?

Avdelningens egna värdeord : Att bli bra kompis.

Så här planerar vi att arbeta med Raster,

-Språk, kommunikation​ och förhandling: Vi använder oss utav högläsning, flanosagor, bildstöd och ipad , bandspelare och konkreta material för att förstärka deras kommunikation och språk, sånger och ramsor ,verbal och icke verbal kommunikation,

-Digitalt och ​ analogt: Vi observerar barnen enskild och i grupp genom att fota, filma och reflektera tillsammans i projektorn eller i våra samlingar via ipad

-Normkritik och Normkreativitet: Mångfald, okodat material, återbruksmaterial

-Barns rättigheter:Barnkonventionen

Gruppindelning: konstanta grupper

Det här blir vårt observationsfokus: fotografera,filma

Så här dokumenterar vi : avdelnings lärloggar i Unikum ,individuella   lärloggar i Unikum

Så här delar vi upp pedagoger: närvarande pedagog

Material och miljöer vi erbjuder barnen:

Tid. Planera tiden:

Så här reflekterar vi:

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: