Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kost och prestation

Skapad 2019-06-11 13:40 i Thorildsplans gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Träningslära
Vi lär oss om hur olika sorters kost påverkar vår hälsa och prestation.

Innehåll

Fysiologi

 

Hej alla elever!

 

Varmt välkomna till er första termin Träningslära1. Här kommer den översiktliga planeringen kring första delen av kursen med inriktning mot fysiologi. I denna planering kan du ta del av momentets syfte och mål i form av centralt innehåll, förväntade uppnådda förmågor samt kunskapskrav.

 

Detta moment omfattar sammanlagt 6 lektioner där vi kommer arbeta med olika former av fysiologi.

 

Syftet med detta moment är ni ska ges förutsättningar att uppnå följande kunskapskrav nedan genom att få utöva och fördjupa er inom följande centrala innehåll. Detta finns tydligare förklarat och konkretiserat i bedömningsmatrisen i dokument.

 

Centralt innehåll:

·         Kroppens fysiologi

·         Närings- och kostkunskap för prestation och hälsa

·         Återhämtning med fokus på kost

 

 

Förmågor som du förväntas utveckla:

·         Du kan beskriva energiomvandlingen ATP

·         Du kan beskriva energiprocesserna glykolysen och citronsyracykeln

·         Du kan beskriva hur kosten påverkar prestationsförmågan

·         Du kan beräkna den grundläggande energiförbrukningen

 

 

 

Kunskapskrav

Lärandeaktiviteter i ordningsföljd

Bedömning hur, vad och när?

För E:

Eleven beskriver översiktligt kroppens byggnad och funktion samt hur olika typer av kost påverkar hälsa och prestation.

 

I beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser.

 

För C:
Eleven beskriver utförligt kroppens byggnad och funktion samt hur olika typer av kost påverkar hälsa och prestation.

 

I beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar samband och drar välgrundade slutsatser.

 

För A:
Eleven beskriver utförligt och nyanserat kroppens byggnad och funktion samt hur olika typer av kost påverkar hälsa och prestation.

 

I beskrivningar och redogörelser använder eleven med säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade slutsatser.

 

Översiktligt lektionsupplägg

 

Lektion 1: Introduktion, film om energiprocesser och genomgång av moment

 

Lektion 2: Genomgång + uträkning av individuell grundförbrukning

 

Lektion 3: Joggning/promenad för att få fram data

 

Lektion 4: Beräkna energiförbrukning

 

Lektion 5: Kostplanering

 

Lektion 6: Prov
Övningstillfälle

 

 


Övningstillfälle

 

 

 


Övningstillfälle
Övningstillfälle


Övningstillfälle

Bedömningstillfälle

 

 

Detta förväntas du kunna:

·         ATP omvandlingen

·         Energiprocesserna glykolys och citronsyracykeln

·         Hur kosten påverkar prestationsförmågan

 

 

 

Konkretisering av kunskapskrav

Centrala begrepp

För E:
Eleven beskriver översiktligt hur kosten påverkar prestationen. Vid beskrivningar och redogörelser använder eleven centrala begrepp och teorier och förklarar dessa med samband och slutsatser

 

För C:
Eleven beskriver utförligt hur kosten påverkar prestationen. Vid beskrivningar och redogörelser använder eleven centrala begrepp och teorier samt även samband och välgrundade slutsatser

 

För A:

Eleven beskriver utförligt och nyanserat hur kosten påverkar prestationen.

Vid beskrivningar och redogörelser använder eleven centrala begrepp och teorier samt även komplexa samband och välgrundade slutsatser

Bedöms utifrån E/C: Du kan översiktligt (E ), utförligt (C ) eller utförligt och nyanserat (A) beskriva dessa begrepp

 

-ATP
-ADP
-Utgångsmaterial
-Glykolys
-Citronsyracykeln
-Anaeroba energiprocesser
-Aeroba energiprocesser
-Näringsgivande kost

-Monosackarider

-Disackarider
-Polysackarider

-Oligosackarider

-Essentiella aminosyror

-Fettsyror

-Enkelomättat fett

-Mättat fett
-Fleromättat fett
-Basal metabolism

-MET-värde

-BMR

 

 

 

Matriser

Trn
Kost och prestation

F
E
C
A
Aspekt 1
Närings- och kostkunskap för prestation och hälsa.
Eleven uppnår inte målen att beskriva kroppens byggnad och funktion samt hur olika typer av kost påverkar hälsa och prestation.
Eleven beskriver översiktligt kroppens byggnad och funktion samt hur olika typer av kost påverkar hälsa och prestation.
Eleven beskriver utförligt kroppens byggnad och funktion samt hur olika typer av kost påverkar hälsa och prestation.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat kroppens byggnad och funktion samt hur olika typer av kost påverkar hälsa och prestation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: