Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Träningsplanering TRN

Skapad 2019-06-11 14:01 i Thorildsplans gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Träningslära
Planering, genomförande, utvärdering och dokumentation av anpassade träningsprogram för såväl individer som grupper.

Innehåll

 

Instruktioner

Mål.

Börja med att sätt ett personligt mål med din planering riktat mot någon del av träningslärans grunder. Vad vill du få ut av din träning? Vart vill du nå? Det kan handla om att ha ett prestationsmål där du ska sänka din tid när du springer en viss sträcka men det kan också vara ett annat mål som du beskriver.

Planering.

Skriv en detaljerad träningsplanering. Planeringen ska innehålla aktiviteter som motsvarar målbeskrivningen dvs. aktiviteter som uppfyller kriterier för det mål du valt med din planering. Lägg även in kontrollpunkter i din planering (delmål) så du kan kontrollera att du får en progression som motsvarar dina förväntningar.

Dokumentation.

Du måste dokumentera ditt genomförande och på så sätt lämna evidens för att du verkligen genomför din planering. Detta gör du löpande i ditt genomförande. Dokumentationen är obligatoriskt och måste således finnas med i ditt färdiga arbete.

Analys/utvärdering.

Analysera din planering och förklara varför du just valt dessa aktiviteter? Exempel ”Vilken sorts styrketräning behöver du när du ska springa en mil?” Använd dig av dina kunskaper i träningslära och anatomi.


Del 1: Träningsplanering

Det första du måste göra är att skriva hur du har tänkt nå ditt mål. Alla lektioner under genomförandetiden ska vara planerade innan starten på ditt genomförande. Tänk på att svara på frågorna ”vad” och ”Hur”. Aktiviteterna ska givetvis motsvara ditt mål.

Betygskriterier

E

Eleven planerar självständigt träningsprogram utifrån syfte och mål

 

Del 2: Analys

Här beskriver du hur du har tänkt kring din planering och motiverar dina val av aktiviteter mot målet med din planering. Svara på frågan ”varför” i din analys. Berätta även vilka källor du har använt i din undersökning.

Betygskriterier (E-A)

E

Eleven diskuterar översiktligt sitt träningsprogram utifrån uppsatta mål. Eleven redogör översiktligt för hur kroppen påverkas av träning och vila samt för hur träning kan användas för att förebygga skador och ohälsa. Eleven redogör även översiktligt för några olika träningsmetoder. I beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser.

C

Eleven diskuterar utförligt sitt träningsprogram utifrån uppsatta mål och använder med viss säkerhet relevanta begrepp och termer.

Eleven redogör utförligt för hur kroppen påverkas av träning och vila samt för hur träning kan användas för att förebygga skador och ohälsa. Eleven redogör även utförligför några olika träningsmetoder. I beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar samband och drar välgrundade slutsatser.

A

Eleven diskuterar utförligt och nyanserat sitt träningsprogram utifrån uppsatta mål och använder med säkerhet relevanta begrepp och termer. I planeringen identifierar eleven kritiska moment och förebygger hinder som kan uppstå under genomförandet.

Eleven redogör utförligt och nyanserat för hur kroppen påverkas av träning och vila samt för hur träning kan användas för att förebygga skador och ohälsa. Eleven redogör även utförligt och nyanserat för några olika träningsmetoder. I beskrivningar och redogörelser använder eleven med säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade slutsatser

 

 

 Del 3: Dokumentation

Här beskriver du hur du genomför din planering och lämnar evidens för ditt genomförande. Svara på frågan ”hur”.

Betygskriterier (E-A)

E

Eleven genomför träningsplaneringen i samråd med handledare och gör en enkel dokumentation av utförda aktiviteter. I dokumentationen använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp.

C

Eleven genomför träningsplaneringen efter samråd med handledare och gör en noggrann dokumentation av utförda aktiviteter. I dokumentationen använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp.

A

Eleven genomför träningsplaneringen och anpassar vid behov genomförandet till ändrade förutsättningar och gör en noggrann och utförlig dokumentation av utförda aktiviteter. I dokumentationen använder eleven med säkerhet relevanta begrepp.

 

Del 4: Utvärdering

I ditt sista inlägg i din blogg skriver du din utvärdering av din träningsplanering. Reflektera kring vad du lärt dig och hur du använt dig av kunskapen.

Betygskriterier (D-A)

C

Eleven utvärderar träningsplaneringen med nyanserade omdömen utifrån uppsatta mål och diskuterar utförligt möjliga lösningar och föreslår vid behov förbättringar.

A

Eleven utvärderar träningsplaneringen med nyanserade omdömen utifrån uppsatta mål och diskuterar utförligt och nyanserat möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar.

 

 

Matriser

Trn
Träningsplanering TRN

F
E
C
A
Aspekt 1
Planering, genomförande, utvärdering och dokumentation av anpassade träningsprogram för såväl individer som grupper.
Eleven har inte uppnått målkriterierna i uppgiften.
Eleven planerar, såväl självständigt som i samarbete med andra, träningsprogram utifrån syfte och mål. Utifrån planeringen genomför eleven träningsprogrammen i samråd med handledare. Dessutom gör eleven en enkel dokumentation av utförda aktiviteter. I dokumentationen använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp. Eleven utvärderar träningsprogrammen med enkla omdömen utifrån uppsatta mål. I utvärderingen diskuterar eleven översiktligt möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar.
Eleven planerar, såväl självständigt som i samarbete med andra, träningsprogram utifrån syfte och mål. Utifrån planeringen genomför eleven träningsprogrammen efter samråd med handledare. Eleven diskuterar utförligt sin egen och andras roll och betydelse samt tar utgångspunkt i det vid sitt eget handlande. Dessutom gör eleven en noggrann dokumentation av utförda aktiviteter. I dokumentationen använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp. Eleven utvärderar träningsprogrammen med nyanserade omdömen utifrån uppsatta mål. I utvärderingen diskuterar eleven utförligt möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar.
Eleven planerar, såväl självständigt som i samarbete med andra, träningsprogram utifrån syfte och mål. I planeringen identifierar eleven kritiska moment och förebygger hinder som kan uppstå under genomförandet. Utifrån planeringen genomför eleven träningsprogrammen efter samråd med handledare samt anpassar vid behov genomförandet till ändrade förutsättningar. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat sin egen och andras roll och betydelse samt tar utgångspunkt i det vid sitt eget handlande. Dessutom gör eleven en noggrann och utförlig dokumentation av utförda aktiviteter. I dokumentationen använder eleven med säkerhet relevanta begrepp. Eleven utvärderar träningsprogrammen med nyanserade omdömen utifrån uppsatta mål och deltagarnas respons. I utvärderingen diskuterar eleven utförligt och nyanserat möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: