Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik förr och nu

Skapad 2019-06-11 14:45 i Solviksskolan Ludvika
Mall för Pedagogisk planering lå 13/14
Grundskola 4 – 6 Teknik
Hur såg vårt sasmhälle ut för 100 år sedan? Vilka är de viktigaste uppfinningarna? Vad skulle du inte kunna leva utan? Vilka uppfinningar har påverkat vår miljö på ett negativt sätt? Vilken uppfinning skulle du göra inför framtiden? Allt detta och mycket mer kommer vi prata om...

Innehåll

Syfte

Syftet är att eleven ska utveckla kunskaper kring vanliga tekniska lösningar och system i vårt samhälle. Eleven skall utveckla sina kunskaper kring hur tekniken förändrats över tid och hur behov har resulterat i nya uppfinningar. Eleven ska dessutom fundera över hur framtidens teknik kan se ut, samt för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

Arbetssätt

Läsa faktatexter
Titta på film
Diskussioner
Arbeta med uppgifter.

Arbeta i häfte

Konkretisering av mål

Efter avslutat arbetsområde skall du:
* ha visat att du känner till vanliga tekniska system och lösningar i vårt samhälle.
* resonerat kring för- och nackdelar kring dessa.
* ha visat att du har kunskaper kring hur tekniska system förändrats över tid, varför de förändrats och vad detta haft för konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
* ha visat att du kan fundera kring hur framtiden kan tänkas se ut inom teknikområdet.

Hur du får visa vad du kan:

Genom att delta aktivt i diskussioner och vid fördjupningsuppgifterna.

 

Uppgifter

 • Fördjupningsuppgift

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
  Tk  A 6
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö
  Tk  A 6

Matriser

Tk
Teknik förr och nu

Rubrik 1

E
C
A
Dokumentation
Du har beskrivit en framtida uppfinning på ett enkelt sätt med text och bild.
Du har beskrivit en framtida uppfinning med en noggrann skiss och text.
Du har beskrivit en framtida uppfinning med text och en detaljerad skiss som visar skillnaderna mellan uppfinningen idag och i framtiden.
Förändringar över tid
Du beskriver på ett enkelt sätt hur någon uppfinning förändrats över tid.
Du beskriver på ett utvecklat sätt hur en uppfinning förändrats över tid.
Du beskriver på ett välutvecklat sätt hur någon uppfinning förändrats över tid.
För- och nackdelar
Du kan ge något enkelt exempel på vilka för- och nackdelar uppfinningen haft för samhälle, miljö och människa.
Du kan ge några exempel på vilka för- och nackdelar uppfinningen haft för samhälle, miljö och människa, där du resonerar på ett utvecklat sätt.
Du kan ge flera exempel på vilka för- och nackdelar uppfinningen haft för samhälle, miljö och människa där du resonerar kring dessa för- och nackdelar på ett välutvecklat sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: