Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Programmera - lär dig koda

Skapad 2019-06-11 14:53 i Solviksskolan Ludvika
Ett arbetsområde om kodning. Vi använder oss av programmet Scratch och robotarna Dash & Dot.
Grundskola 4 – 6 Engelska Teknik Matematik Svenska
I det här arbetsområdet kommer du att få lära dig mer om programmering eller kodning som det också kallas. Stora delar av vår vardag är idag uppbyggd av kod. Med koder menas digitala instruktioner på olika programspråk. När vi startar mikron, datorn, mobilen med mera tar vi del av den kod som någon annan har skapat och programmerat.

Innehåll

Vad vi ska lära oss.

I det här arbetsområdet ska du lära dig att programmera. Du kommer att tillsammans med dina klasskamrater programmera analogt, programmera de små robotarna Blue bots. Du kommer också få lära dig lite historia och fakta bakom kodning och dataspråk. 

Du ska lära dig;

 • Vad en kod är
 • Vad programmering är
 • Vem eller vilka som kom på det här med programmering
 • Hur man berättar för en dator/robot vad den ska göra
 • Grunderna för att programmera robotarna Blue bots
 • varför programmering är viktig kunskap
 • exempel på problem som kan lösas med programmering

Hur ska vi lära oss detta?

 • Genomgångar
 • Praktiska uppgifter - analog programmering 
 • Programmera Blue bots
 • Titta på filmer
 • Läsa faktatexter och lära oss begrepp i ämnet

Vad som kommer att bedömas:

 

 • Du ska förstå när och hur programmering används i vår vardag.
 • Du ska kunna programmera våra små robotar Blue bots så att de utför ett förbestämt uppdrag.
 • Du ska veta några fakta om programmering och kunna de viktigaste begreppen i ämnet.

Hur du får visa vad du kan:

 • Vara aktiv på genomgångar
 • Samarbeta med klasskamrater
 • Arbetet med Blue bots
 • bedömningsuppgifter

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: