Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lovskola matematik 2019

Skapad 2019-06-11 15:01 i Fågelbäcksskolan 7-9 Trelleborg
Grundskola 7 – 9 Matematik
Uppgifter till lovskola matematik.

Innehåll

Du ska arbeta med Gleerups digitala mattebok åk 9. Du behöver träna och visa kunskap om följande centrala innehåll och förmågor:

Kap 1 - Små och stora tal

Potensuttryck - begrepp: skriva tal i potensform,

                       - metod: addera och subtrahera tal i potensform

Förslag: Gör diagnosen på sidan a250. Träna mer på de uppgifter du inte kan på spåret a306 och 5 sidor framåt

 

Kap 2 - Procent (och sannolikhet)

Procent - problemlösning med blandade procentuppgifter (del, hela, andel)

Förslag: Gör diagnosen på sidan a850 (uppgfigt K1-K5). Träna mer på de uppgifter du inte kan på spåret a995 och 4 sidor framåt.

 

Kap 3 - Funktioner och grafer

Funktioner och grafer - problemlösning/ och resonemang 

Gör diagnosen på sidan a322.  Träna mer på de uppgifter du inte kan på spåret a406 och 2 sidor framåt.

 

Kap 4 - Algebra och ekvationer

Algebra: metod - hur uttryck förenklas, beräkningar med uttryck med parenteser

Ekvationer: metod/kommunikation: ekvationslösning och mönster

Gör diagnosen på sidan a594.  Träna mer på de uppgifter du inte kan på spåret a830 och 5 sidor framåt, samt diagnosen på sidan a403. Träna mer på de uppgifter du behöver på spåret på sidan a311, 4 sidor.

 

Kap 5 - Area och volym

Du har tidigare under terminen visat godtagbara kunskaper inom geometri, men jag tror att det är bra att du repeterar inför gymnasiet, då du visade osäkerhet på dessa uppgifter vid NP. Gör diagnos s 790 och sedan a578, 6 sidor och sidan a650, 2 sidor. 

 

Matriser

Ma
Lovskola matematik 2019

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begreppsanvändning
I vilken grad eleven visar kunskap om och kan använda sig av matematiska begrepp och samband mellan dessa.
Du visar grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och samband samt kan använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du visar goda kunskaper om matematiska begrepp och samband samt kan använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Du visar mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och samband samt kan använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Metod
Kvalitén på de metoder eleven väljer använder och hur väl eleven använder metoderna.
Du kan bidra till att ge något förslag på alternativ lösningsmetod. Du kan använda i huvudsak fungerande matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa uppgifter med tillfredsställande resultat.
Du kan ge något förslag på alternativ lösningsmetod. Du kan använda ändamålsenliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa uppgifter med gott resultat.
Du kan ge förslag på alternativa lösningsmetoder. Du kan använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa uppgifter med mycket gott resultat.
Problemlösning
Hur väl eleven löser problem genom att välja och använda olika strategier.
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang hur problem ska lösas. Du kan bidra till att ge något förslag på alternativ lösningsmetod. Du kan lösa problem på ett i huvudsak fungerande sätt och väljer då metoder med viss anpassning till problemet.
Du för utvecklade och till relativt väl underbyggda resonemang hur problem ska lösas. Du kan ge något förslag på alternativ lösningsmetod. Du kan lösa problem på ett i relativt väl fungerande sätt och väljer då metoder med förhållandevis god anpassning till problemet.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang hur problem ska lösas. Du kan ge något förslag på alternativ lösningsmetoder. Du kan lösa problem på ett väl fungerande sätt och väljer då metoder med god anpassning till problemet.
Kommunikation
Kvalitén på elevens redovisningar och beskrivningar. Hur väl eleven använder matematiska språket i tal och skriftliga redovisningar.
Dina redovisningar går i huvudsak att följa. Det matematiska språket är enkelt och till viss del anpassat till sammanhanget.
Dina redovisningar är tydliga och ändamålsenliga. Det matematiska språket är godtagbart och förhållandevis väl anpassat till sammanhanget.
Dina redovisningen är ändamålsenliga och effektiva och fokuserar på det väsentliga i lösningen. Det matematiska språket är korrekt och väl anpassat till sammanhanget.
Resonemang
Kvalitén på elevens förmåga att föra och följa matematiska resonemang.
I redovisningar och diskussioner för du till viss del resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för du resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: